11-01-2015 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
CLB Đồng Nai
17-01-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
CLB Đồng Nai
25-01-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
CLB Đồng Nai
31-01-2015 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB Đồng Nai
15-02-2015 16:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
CLB Đồng Nai
19-04-2015 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
CLB Đồng Nai
04-07-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
CLB Đồng Nai
19-07-2015 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
CLB Đồng Nai
09-08-2015 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
CLB Đồng Nai
23-08-2015 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
CLB Đồng Nai
01-09-2015 17:00
SVĐ Long An
Long An
CLB Đồng Nai
20-09-2015 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
CLB Đồng Nai
19-01-2014 16:00
SVĐ An Giang
An Giang
CLB Đồng Nai
26-01-2014 16:30
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
CLB Đồng Nai
16-02-2014 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
CLB Đồng Nai
22-02-2014 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
CLB Đồng Nai
15-03-2014 17:00
SVĐ Long An
Long An
CLB Đồng Nai
03-05-2014 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
CLB Đồng Nai
23-05-2014 17:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB Đồng Nai
17-06-2014 16:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
CLB Đồng Nai
20-07-2014 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
CLB Đồng Nai
03-08-2014 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
CLB Đồng Nai
10-03-2013 16:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
CLB Đồng Nai
30-03-2013 16:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB Đồng Nai
14-04-2013 16:30
SVĐ Long An
Long An
CLB Đồng Nai
06-07-2013 16:30
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
CLB Đồng Nai
20-07-2013 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
CLB Đồng Nai
28-07-2013 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
CLB Đồng Nai
11-08-2013 16:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
CLB Đồng Nai
16-04-2016 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
CLB Đồng Nai
13-05-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Đồng Nai
18-06-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
CLB Đồng Nai
10-07-2016 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
CLB Đồng Nai
16-07-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
CLB Đồng Nai
06-08-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
CLB Đồng Nai
20-08-2016 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Đồng Nai
07-01-2012 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
CLB Đồng Nai
18-02-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
CLB Đồng Nai
03-03-2012 15:30
SVĐ An Giang
An Giang
CLB Đồng Nai
10-03-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Đồng Nai
14-04-2012 17:00
SVĐ Long An
Long An
CLB Đồng Nai
28-04-2012 16:00
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
CLB Đồng Nai
19-05-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
CLB Đồng Nai
15-07-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
CLB Đồng Nai
04-08-2012 16:30
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
CLB Đồng Nai
24-06-2015 16:30
SVĐ Long An
Long An
CLB Đồng Nai
18-05-2014 16:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
CLB Đồng Nai
10-07-2013 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
CLB Đồng Nai

CLB Đồng Nai

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: