Name Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Vị trí Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
170 66 Hậu vệ 20-02-1993 0 0 0 3 0
174 70 Hậu vệ 01-09-1992 0 0 0 3 0
169 69 Tiền vệ 17-10-1997 0 0 0 2 1
186 87 Thủ môn 26-01-1996 0 0 0 1 0
173 70 Hậu vệ 12-06-1993 2 0 0 0 0
170 69 Hậu vệ 11-05-1996 0 0 0 1 0
169 60 Tiền vệ 17-11-1993 5 0 0 4 1
Tiền đạo 0 0 0 0 0
177 70 Thủ môn 02-01-1995 0 0 0 0 0
172 67 Tiền vệ 20-06-1998 0 0 0 0 0
174 67 Hậu vệ 01-01-1995 1 0 0 7 0
177 77 1984 0 0 0 0 0
163 62 Tiền vệ 23-10-2001 0 0 0 4 0
173 71 1988 1 0 0 0 0
169 64 Tiền vệ 07-03-1996 0 0 0 3 0
173 70 Thủ môn 06-06-1999 0 0 0 0 0
169 76 Tiền đạo 11-03-1992 1 0 0 1 0
172 69 Hậu vệ 15-05-1997 1 0 0 5 0
168 65 Tiền vệ 06/02/1996 1 0 0 2 0
166 64 Tiền vệ 21-05-2001 1 0 0 0 0
172 64 Tiền vệ 10-09-1997 4 0 0 1 0
168 65 Tiền vệ 20-05-1996 0 0 0 4 0
168 59 Tiền vệ 09-03-1995 1 0 0 0 0
183 75 Hậu vệ 28-12-1996 0 0 0 0 0
175 69 Tiền vệ 24-06-2000 0 0 0 0 0
179 75 Trung vệ 29-01-1997 0 0 0 0 0
176 75 Thủ môn 03-07-1993 0 0 0 0 0
170 60 Tiền đạo 18-12-1989 2 0 0 0 0
175 75 Tiền đạo 27-09-1992 0 0 0 0 0
178 70 Trung vệ 14-10-1992 0 0 0 2 0
165 65 Tiền vệ 02-12-1993 0 0 0 2 0
180 72 Trung vệ 16-02-1990 0 0 0 5 0
175 72 Trung vệ 12-11-1983 3 1 0 3 0
174 68 Tiền đạo 30-07-1996 1 0 0 0 0
170 62 Tiền vệ 19-09-1992 1 0 0 0 0
174 72 Tiền đạo 17-07-1988 2 0 0 0 0
180 69 Trung vệ 21-1-1992 1 0 0 0 0
169 65 Tiền vệ 05-01-1993 0 0 0 4 0
180 75 Thủ môn 12-01-1992 0 0 0 0 0
179 80 Thủ môn 17-02-1989 0 0 0 1 0
164 63 Hậu vệ 07-10-1988 0 0 0 0 0
177 72 Trung vệ 20-11-1990 0 0 0 3 1
171 65 Trung vệ 20-01-1991 0 0 0 5 0
179 63 Hậu vệ 02-06-1986 0 0 0 0 0
183 78 Hậu vệ 29-04-1993 0 0 0 0 0
168 65 Tiền vệ 05-05-1986 0 0 0 3 0
163 55 Tiền vệ 04-03-1989 0 0 0 0 0
169 68 Tiền đạo 02-07-1989 14 0 0 6 0
164 55 Tiền vệ 1-8-1986 0 0 0 0 0
175 57 Tiền vệ 16-07-1987 4 0 0 3 0
177 70 Trung vệ 14-02-1996 3 0 0 9 0
185 75 Tiền đạo 07-10-1987 6 0 0 7 0
171 62 Tiền đạo 12-01-1995 5 0 0 4 0
0170 71 Tiền vệ 14-10-1991 5 0 0 3 0
0 0 0 1 0

18-02-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
25-02-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
04-03-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
08-03-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-03-2017
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Viettel
18-03-2017 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
XM Fico – YTL Tây Ninh
02-04-2017 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
01-07-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Nam Định
05-07-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
09-07-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
15-07-2017 15:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
26-07-2017 15:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
XM Fico – YTL Tây Ninh
09-04-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XM Fico – YTL Tây Ninh
16-04-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Viettel
30-04-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
13-05-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Đồng Nai
17-05-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
21-05-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
18-06-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Nam Định
25-06-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Phú Yên
09-07-2016 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
16-07-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
23-07-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
XM Fico – YTL Tây Ninh
30-07-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Cà Mau
06-08-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
13-08-2016 15:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
XM Fico – YTL Tây Ninh
15-03-2014 16:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
XM Fico – YTL Tây Ninh
22-03-2014 18:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
29-03-2014 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-04-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
12-04-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
19-04-2014 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
03-05-2014 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XM Fico – YTL Tây Ninh
24-05-2014 17:45
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
31-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
07-06-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
14-06-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Sài Gòn
21-06-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
28-06-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Khánh Hòa
31-12-2011 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Quảng Nam
07-01-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XM Fico – YTL Tây Ninh
14-01-2012 17:00
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
04-02-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
10-03-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Đồng Nai
24-03-2012 16:30
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
XM Fico – YTL Tây Ninh
31-03-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
An Giang
14-04-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
28-04-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-05-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Long An
19-05-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
11-08-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Sài Gòn
18-08-2012 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
XM Fico – YTL Tây Ninh
13-04-2019 15:30
07
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
21-04-2019 16:00
16
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
27-04-2019 15:30
20
SVĐ Kiên Giang
An Giang
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-05-2019 17:30
30
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-05-2019 16:00
35
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Phù Đổng
18-05-2019 17:00
40
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
26-05-2019 16:30
46
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-06-2019 17:00
55
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
16-06-2019 16:00
63
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
08-07-2019 16:00
71
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
20-07-2019 16:00
82
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Long An
27-07-2019 16:00
87
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
02-08-2019 16:00
91
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
10-08-2019 19:00
99
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
XM Fico – YTL Tây Ninh
18-08-2019 16:00
107
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Phố Hiến
25-08-2019 16:00
112
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
15-09-2019 15:30
121
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
An Giang
22-09-2019 15:30
129
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
04-02-2017 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
XM Fico – YTL Tây Ninh
10-06-2016 17:00
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
29-03-2019 15:30
1
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
30-06-2019 17:00
11
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
XM Fico – YTL Tây Ninh
07-06-2020 15:30
4
SVĐ Kiên Giang
An Giang
XM Fico – YTL Tây Ninh
11-06-2020 16:00
7
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
18-06-2020 17:00
15
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
25-06-2020 16:00
23
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Phố Hiến
01-07-2020 15:30
28
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-07-2020 17:00
31
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
XM Fico – YTL Tây Ninh
13-07-2020 16:00
41
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
17-07-2020 16:00
43
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
30-09-2020 15:30
62
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Long An
09-10-2020 16:00
B2
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
13-10-2020 16:00
B4
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
21-10-2020 17:00
B8
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
25-10-2020 15:30
B10
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
30-10-2020 15:30
B13
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
14-04-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
21-04-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
19-05-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
01-06-2018 17:00
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
16-06-2018 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
XM Fico – YTL Tây Ninh
22-06-2018 16:03
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
06-07-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Long An
21-07-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Viettel
08-09-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
16-09-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
29-09-2018 15:00
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-10-2018 15:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
08-04-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước

SVĐ Tây Ninh

  • Địa chỉ: Đặng Ngọc Chinh, P.3, TX Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
  • Sức chứa: 11.730 người

Là đội bóng do công ty cổ phần bóng đá Tây Ninh quản lý. Thành tích của đội bóng những năm gần đây:

  • 2013: Đồng vô địch Giải bóng đá hạng Nhì QG, thăng hạng HNQG 2014
  • 2014: Xếp thứ 8 Giải HNQG, xuống thi đấu hạng Nhì
  • 2015: Thi đấu tại Giải hạng Nhì, giành quyền tham dự HNQG 2016
  • 2016: Xếp thứ 5 HNQG
  • 2017: Xếp thứ 6 HNQG
  • 2018: Xếp thứ 6 HNQG
  • 2019: Xếp thứ 7 HNQG