Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Hậu vệ 175 65 20-03-1993 0 0 0 3 0
Hậu vệ 174 70 01-09-1992 0 0 0 3 0
Tiền vệ 169 69 17-10-1997 0 0 0 2 1
Thủ môn 186 86 21-01-1996 0 0 0 1 0
Hậu vệ 173 70 12-06-1993 2 0 0 0 0
Hậu vệ 170 69 11-05-1996 0 0 0 1 0
Tiền vệ 170 60 07-11-1993 5 0 0 4 1
Tiền đạo 0 0 0 0 0
Thủ môn 171 69 02-01-1995 0 0 0 0 0
Tiền vệ 172 67 20-06-1998 0 0 0 0 0
Hậu vệ 172 68 01-01-1995 1 0 0 7 0
177 77 1984 0 0 0 0 0
Tiền vệ 163 62 23-10-2001 0 0 0 4 0
173 71 1988 1 0 0 0 0
Tiền vệ 169 64 07-03-1996 0 0 0 3 0
Thủ môn 173 70 06-06-1999 0 0 0 0 0
Tiền đạo 170 72 11-03-1992 1 0 0 1 0
Hậu vệ 172 67 15-05-1997 1 0 0 5 0
Tiền vệ 168 65 06-02-1996 1 0 0 2 0
Tiền vệ 166 64 21-05-2001 1 0 0 0 0
Tiền vệ 172 64 20-09-1997 4 0 0 1 0
Tiền vệ 168 65 20-05-1996 0 0 0 4 0
Tiền vệ 168 59 09-03-1995 1 0 0 0 0
Hậu vệ 183 75 28-12-1996 0 0 0 0 0
Tiền vệ 175 69 24-06-2000 0 0 0 0 0
Tiền vệ 179 72 29-01-1997 0 0 0 0 0
Thủ môn 176 75 03-07-1993 0 0 0 0 0
Tiền đạo 170 60 18-12-1989 2 0 0 0 0
Tiền đạo 175 75 27-09-1992 0 0 0 0 0
Trung vệ 178 70 14-10-1992 0 0 0 2 0
Tiền vệ 165 65 02-12-1993 0 0 0 2 0
Hậu vệ 180 72 16-02-1990 0 0 0 5 0
Trung vệ 175 72 12-11-1983 3 1 0 3 0
Tiền đạo 174 62 30-07-1996 1 0 0 0 0
Tiền vệ 170 66 19-09-1992 1 0 0 0 0
Tiền đạo 174 72 17-07-1988 2 0 0 0 0
Hậu vệ 178 70 21/01/1992 1 0 0 0 0
Tiền vệ 169 65 05-01-1993 0 0 0 4 0
Thủ môn 181 69 12/01/1992 0 0 0 0 0
Thủ môn 179 80 17-02-1989 0 0 0 1 0
Hậu vệ 164 63 07-10-1988 0 0 0 0 0
Trung vệ 177 72 20-11-1990 0 0 0 3 1
Trung vệ 171 65 20-01-1991 0 0 0 5 0
Hậu vệ 179 63 02-06-1986 0 0 0 0 0
Hậu vệ 183 78 29-04-1993 0 0 0 0 0
Tiền vệ 168 65 05-05-1986 0 0 0 3 0
Tiền vệ 163 55 04-03-1989 0 0 0 0 0
Tiền đạo 169 68 02-07-1989 14 0 0 6 0
Tiền vệ 164 55 1-8-1986 0 0 0 0 0
Tiền vệ 175 58 16-07-1987 4 0 0 3 0
Hậu vệ 178 70 14-02-1996 3 0 0 9 0
Tiền đạo 185 75 07-10-1987 6 0 0 7 0
Tiền đạo 171 62 12-01-1995 5 0 0 4 0
Tiền vệ 172 71 14-10-1991 5 0 0 3 0
0 0 0 1 0

18-02-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
25-02-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
04-03-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
08-03-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-03-2017
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Viettel
18-03-2017 16:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
XM Fico – YTL Tây Ninh
02-04-2017 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-07-2017 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
09-07-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
15-07-2017 15:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
26-07-2017 15:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
XM Fico – YTL Tây Ninh
09-04-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XM Fico – YTL Tây Ninh
16-04-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Viettel
30-04-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
13-05-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Đồng Nai
17-05-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
21-05-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
25-06-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Phú Yên
09-07-2016 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
16-07-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
23-07-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
XM Fico – YTL Tây Ninh
30-07-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Cà Mau
06-08-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
13-08-2016 15:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
XM Fico – YTL Tây Ninh
15-03-2014 16:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
XM Fico – YTL Tây Ninh
22-03-2014 18:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
29-03-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-04-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
12-04-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
19-04-2014 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
03-05-2014 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XM Fico – YTL Tây Ninh
24-05-2014 17:45
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
31-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
07-06-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
14-06-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Sài Gòn
21-06-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
28-06-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Khánh Hòa
31-12-2011 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Quảng Nam
07-01-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XM Fico – YTL Tây Ninh
14-01-2012 17:00
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
04-02-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
10-03-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Đồng Nai
24-03-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
XM Fico – YTL Tây Ninh
31-03-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
An Giang
14-04-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
28-04-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-05-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Long An
19-05-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
11-08-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Sài Gòn
18-08-2012 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
XM Fico – YTL Tây Ninh
07-04-2019 16:00
05
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 3000 người
13-04-2019 15:30
07
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 2500 người
21-04-2019 16:00
16
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
KG: 2000 người
27-04-2019 15:30
20
SVĐ Kiên Giang
An Giang
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 4000 người
05-05-2019 17:30
30
SVĐ TTĐT trẻ PVF
PVF-CAND
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 2000 người
12-05-2019 16:00
35
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Phù Đổng
KG: 3000 người
18-05-2019 17:00
40
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 700 người
26-05-2019 16:30
46
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1000 người
01-06-2019 16:00
50
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
TopenLand Bình Định
KG: 5000 người
12-06-2019 17:00
55
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 700 người
16-06-2019 16:00
63
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
KG: 2000 người
08-07-2019 16:00
71
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
KG: 2000 người
13-07-2019 16:00
74
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1300 người
20-07-2019 16:00
82
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Long An
KG: 2100 người
27-07-2019 16:00
87
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1000 người
02-08-2019 16:00
91
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
KG: 2000 người
10-08-2019 19:00
99
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 400 người
18-08-2019 16:00
107
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
PVF-CAND
KG: 2500 người
25-08-2019 16:00
112
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
KG: 4500 người
30-08-2019 15:30
115
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 7000 người
15-09-2019 15:30
121
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
An Giang
KG: 1500 người
22-09-2019 15:30
129
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1000 người
04-02-2017 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
XM Fico – YTL Tây Ninh
10-06-2016 17:00
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
29-03-2019 15:30
1
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1500 người
30-06-2019 17:00
11
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1000 người
07-06-2020 15:30
4
SVĐ Kiên Giang
An Giang
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 2000 người
11-06-2020 16:00
7
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
KG: 2000 người
18-06-2020 17:00
15
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 2000 người
25-06-2020 16:00
23
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
PVF-CAND
KG: 800 người
01-07-2020 15:30
28
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 200 người
05-07-2020 17:00
31
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 2000 người
13-07-2020 16:00
41
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
KG: 1500 người
17-07-2020 16:00
43
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
KG: 1500 người
23-07-2020 16:30
49
SVĐ Quy Nhơn
TopenLand Bình Định
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 2500 người
25-09-2020 15:30
57
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1500 người
30-09-2020 15:30
62
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Long An
KG: 1500 người
09-10-2020 16:00
B2
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
KG: 2000 người
13-10-2020 16:00
B4
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
KG: 1000 người
21-10-2020 17:00
B8
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 300 người
25-10-2020 15:30
B10
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
KG: 2000 người
30-10-2020 15:30
B13
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1000 người
25-05-2020 18:00
5
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1500 người
14-04-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
21-04-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Huế
KG: 1200 người
05-05-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
TopenLand Bình Định
KG: 1500 người
19-05-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 2000 người
25-05-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 1500 người
01-06-2018 17:00
SVĐ Long An
Long An
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1000 người
08-06-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Công An Hà Nội
KG: 1000 người
16-06-2018 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 500 người
22-06-2018 16:03
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước
KG: 1500 người
26-06-2018 17:00
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 200 người
06-07-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Long An
KG: 1.000 người
14-07-2018 15:30
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 500 người
21-07-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Viettel
08-09-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XM Fico – YTL Tây Ninh
16-09-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đồng Tháp
29-09-2018 15:00
SVĐ Tự Do
Huế
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-10-2018 15:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
08-04-2018 16:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Bình Phước

SVĐ Tây Ninh

  • Địa chỉ: Đặng Ngọc Chinh, P.3, TX Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
  • Sức chứa: 11.730 người

Là đội bóng do công ty cổ phần bóng đá Tây Ninh quản lý. Thành tích của đội bóng những năm gần đây:

  • 2013: Đồng vô địch Giải bóng đá hạng Nhì QG, thăng hạng HNQG 2014
  • 2014: Xếp thứ 8 Giải HNQG, xuống thi đấu hạng Nhì
  • 2015: Thi đấu tại Giải hạng Nhì, giành quyền tham dự HNQG 2016
  • 2016: Xếp thứ 5 HNQG
  • 2017: Xếp thứ 6 HNQG
  • 2018: Xếp thứ 6 HNQG
  • 2019: Xếp thứ 7 HNQG