Highlights | Sông Lam Nghệ An – Bình Định: “Người hùng” Sỹ Nam khẳng định đẳng cấp