Số liệu chuyên môn sau vòng 16 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 16 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 14 bàn; Trung bình 2.33 bàn/trận
Thẻ vàng: 21 thẻ; Trung bình 3,50 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 2 thẻ; Trung bình 0,33 thẻ/trận
Khán giả: 38.000 người; Trung bình: 6.333 người/trận. Cụ thể các sân:

Sân Bình Dương: 8.500 người
Sân Vinh: 5.000 người
Sân Thống Nhất: 3.000 người
Sân Hà Tĩnh: 6.500 người
Sân Quy Nhơn: 10.000 người
Sân Hàng Đẫy (Viettel): 5.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 16:

Tổng số bàn thắng: 232 bàn; Trung bình 2,42 bàn/trận
Thẻ vàng: 332 thẻ; Trung bình 3,46 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 14 thẻ; Trung bình 0,15 thẻ/trận
Khán giả: 627.000 người.