Số liệu chuyên môn sau vòng 26 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 26 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 17 bàn; Trung bình 2.83 bàn/trận
Thẻ vàng: 10 thẻ; Trung bình 1,67 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 25.000 người; Trung bình: 4.167 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Thống Nhất: 3.000 người
Sân Pleiku: 4.000 người
Sân Quy Nhơn: 4.000 người
Sân Vinh: 3.000 người
Sân Hà Tĩnh: 8.000 người
Sân Hàng Đẫy: 3.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 26:

Tổng số bàn thắng: 382 bàn; Trung bình 2,45 bàn/trận
Thẻ vàng: 494 thẻ; Trung bình 3,17 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 18 thẻ; Trung bình 0,12 thẻ/trận
Khán giả: 983.500 người.