Name Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Vị trí Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 1 0
1 175 76 Thủ môn 16-02-1997 0 0 0 0
2 175 73 Hậu vệ 11-09-1987 0 0 0 0
3 174 71 Hậu vệ 10-10-1995 0 0 0 0
4 170 66 Hậu vệ 20-02-1993 0 0 0 0
5 174 77 Hậu vệ 25-05-1987 1 0 0 0
6 162 58 Tiền vệ 19-11-1997 0 0 0 0
7 164 60 Tiền vệ 12-05-1998 0 0 1 0
8 171 60 Tiền vệ 12-05-2001 0 0 0 0
9 169 65 Tiền đạo 19-01-2001 0 0 0 0
10 174 68 Tiền đạo 10-09-1990 1 0 0 0
11 165 66 Tiền đạo 19-10-1996 0 0 0 0
12 164 58 Tiền vệ 14-04-2001 0 0 0 0
14 176 72 Tiền vệ 25-08-1996 1 0 0 0
15 179 72 Hậu vệ 28-04-2001 0 0 0 0
16 168 67 Tiền vệ 25-08-1994 0 0 0 0
17 169 67 Tiền vệ 08-06-1998 4 0 1 0
18 165 63 Tiền vệ 07-01-1995 0 0 0 0
19 174 69 Hậu vệ 13-01-1996 0 0 1 0
20 176 74 Hậu vệ 18-06-1997 0 0 1 0
21 174 68 Hậu vệ 26-01-2001 0 0 0 0
22 185 83 Thủ môn 30-04-1993 0 0 0 0
23 174 68 Tiền đạo 19-01-1994 0 0 0 0
25 167 65 Tiền vệ 04-01-1998 0 0 0 0
28 169 66 Tiền vệ 23-03-1995 0 0 0 0
29 174 69 Tiền đạo 17-02-1998 0 0 0 0
37 178 75 Thủ môn 28-05-1997 0 0 0 0
39 179 76 Hậu vệ 01-09-1997 0 0 1 0
66 161 49 Hậu vệ 21-07-1992 0 0 1 0

20-03-2021 15:30
2
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Bà Rịa-Vũng Tàu
27-03-2021 17:00
11
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Phú Thọ
02-04-2021 17:00
13
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Huế
18-04-2021 17:00
30
SVĐ Long An
Long An
Bà Rịa-Vũng Tàu
30-04-2021 17:00
34
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Bà Rịa-Vũng Tàu
05-05-2021 18:00
39
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Phước
21-11-2021 17:00
44
SVĐ Pleiku
Công An Nhân Dân
Bà Rịa-Vũng Tàu
28-11-2021 18:00
50
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Quảng Nam
05-12-2021
57
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
Bà Rịa-Vũng Tàu
09-12-2021
66
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đắk Lắk
12-12-2021
68
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Bà Rịa-Vũng Tàu
15-12-2021
73
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Phố Hiến

SVĐ Bà Rịa

  • Địa chỉ: Số 308 đường 27/4, Phước Hưng, TP Bà Rịa
  • Sức chứa: