Trần Đình Khương

First Name:
Trần
Last Name:
Đình Khương
Cao (cm):
178
Nặng (kg):
67
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
10-01-1996
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: