Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Tiền đạo 170 66 24-10-2000 1 0 0 3 0
Tiền đạo 172 70 19-05-1991 2 0 0 1 0
Tiền đạo 178 73 23-03-1993 1 0 0 2 0
Hậu vệ 166 66 27-01-1993 2 0 0 4 0
Tiền đạo 177 67 26-08-1995 0 0 0 1 0
Hậu vệ 178 74 19-09-1993 0 0 0 3 0
Tiền vệ 169 62 04-12-1991 2 1 0 2 0
Hậu vệ 169 63 19-10-1991 0 0 0 0 0
Hậu vệ 168 63 25-09-1994 0 0 0 0 0
Trung vệ 182 80 02-02-1989 2 0 0 2 1
Hậu vệ 170 65 01-08-1991 3 0 0 4 1
Hậu vệ 180 72 29-04-1991 0 0 0 5 0
Hậu vệ 174 77 02-05-1987 0 0 0 1 0
Tiền vệ 169 65 07-04-1986 7 0 0 2 0
Tiền đạo 173 70 25-12-1990 6 0 0 0 0
Hậu vệ 179 74 22-08-1994 0 0 0 8 0
Hậu vệ 173 72 10-11-1993 0 0 0 0 0
Tiền đạo 180 76 1989 12 0 0 6 1
Tiền vệ 167 56 10-10-1989 4 0 0 3 0
Hậu vệ 180 72 16-02-1990 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 64 13-01-1990 0 0 0 6 0
Hậu vệ 170 65 19-02-1988 2 1 0 15 1
Tiền vệ 168 68 18-06-1993 1 0 0 17 0
Thủ môn 178 75 21-03-1991 0 0 0 1 0
Thủ môn 182 72 17-02-1995 0 0 0 0 0
Hậu vệ 173 70 30-05-1993 1 0 0 5 0
Tiền vệ 172 65 27-09-1996 8 0 0 6 0
Hậu vệ 172 66 01-01-1998 4 0 0 2 0
Hậu vệ 180 73 01-06-1993 0 0 0 3 0
Thủ môn 179 75 03-06-1993 0 0 0 8 0
Tiền đạo 185 82 1990 0 0 0 0 0
Tiền vệ 180 75 02-02-1993 3 0 0 2 0
Tiền đạo 171 65 17-03-1987 4 0 0 0 0
Tiền vệ 165 61 19-05-1991 15 0 0 4 0
Tiền vệ 168 65 10-02-1993 2 1 0 11 0
Thủ môn 182 76 06-05-1995 0 0 0 0 0
Tiền đạo 190 85 26-01-1985 10 0 0 6 0
Hậu vệ 177 75 30/05/1999 0 0 0 1 0
Thủ môn 181 75 10-03-1993 0 0 0 0 0
Tiền vệ 173 68 09-12-1992 0 0 0 1 0
Hậu vệ 161 49 21-07-1992 1 0 0 0 0
Hậu vệ 172 68 18/06/1996 0 0 0 1 0
Tiền vệ 170 70 20-11-1998 0 0 0 0 0
Hậu vệ 170 65 19/09/1992 1 0 0 2 0
Hậu vệ 176 73 22/04/1998 0 0 0 1 0
Hậu vệ 173 70 01-12-1993 0 0 0 0 0
Hậu vệ 180 72 20-05-1998 0 0 0 3 0
Thủ môn 179 76 22-05-1999 0 0 0 0 0
Tiền vệ 168 66 17-08-1994 5 0 0 10 2
Hậu vệ 178 70 14/02/1996 0 0 0 0 0
Thủ môn 178 76 03-07-1993 0 0 0 0 0
Tiền vệ 169 69 17-10-1997 0 0 0 2 1
Thủ môn 186 85 21-01-1996 0 0 0 0 0
Trung vệ 188 85 30-12-1991 0 0 0 5 0
190 80 1989 1 0 0 2 0
Tiền vệ 168 63 17-07-1998 1 0 0 0 0
Hậu vệ 175 65 18-08-1996 0 0 0 0 0
Thủ môn 182 77 25-05-1998 0 0 0 0 0
Tiền vệ 169 63 26-05-1999 0 0 0 0 0
Tiền đạo 188 75 14-04-1994 12 0 0 3 0
Tiền vệ 195 91 23-02-1995 0 0 0 0 0
Tiền đạo 185 72 12-10-1989 0 0 0 0 0
Hậu vệ 175 75 05-03-1998 0 0 0 0 0
193 87 1995 0 0 0 2 0
Hậu vệ 168 65 12-10-1999 0 0 0 0 0
Hậu vệ 186 76 15/08/1999 0 0 0 1 0
Hậu vệ 190 83 08-09-1988 2 0 0 0 0
Trung vệ 192 98 22-12-1992 0 0 0 0 0
Hậu vệ 174 69 26-07-1991 0 1 0 7 0
Tiền vệ 178 73 01-03-2000 0 0 0 0 0
Tiền đạo 180 78 07-02-2002 2 0 0 0 0
Hậu vệ 175 66 10-03-2000 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
Tiền vệ 176 68 28-12-2001 0 0 0 0 0
Tiền đạo 172 62 28/02/2001 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 62 28/01/2001 0 0 0 1 0
Hậu vệ 176 70 07-04-2001 0 0 0 0 0
Tiền vệ 174 74 07-12-1992 0 0 0 2 0
Tiền đạo 188 80 17-03-1986 0 0 0 0 0
Tiền vệ 176 70 11-05-1981 0 0 0 0 0
Tiền vệ 188 80 19-12-1992 0 0 0 0 0
Hậu vệ 178 68 11-01-2001 0 0 0 0 0
Tiền đạo 176 73 07-06-2001 0 0 0 0 0
Tiền đạo 180 78 25-06-1996 3 0 0 0 0
Tiền vệ 188 78 13-09-1992 3 0 0 0 1
Tiền đạo 188 80 21-01-1993 0 0 0 0 0
Tiền đạo 194 88 18-06-1997 3 0 0 2 0
Hậu vệ 195 90 15-02-1996 0 0 0 0 0
Tiền vệ 178 69 26-09-1995 5 0 0 0 0

21-02-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
06-03-2016 17:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
13-03-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
SHB Đà Nẵng
10-04-2016 16:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Sài Gòn
17-04-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Quảng Nam
24-04-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Long An
30-04-2016 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Sài Gòn
07-05-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
14-05-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đông Á Thanh Hóa
22-05-2016 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
28-05-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sài Gòn
19-06-2016 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
25-06-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
03-07-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
10-07-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
17-07-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hải Phòng
23-07-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
07-08-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Khánh Hòa
17-08-2016 18:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sài Gòn
21-08-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
27-08-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hà Nội
04-09-2016 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
11-09-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đồng Tháp
18-09-2016 16:30
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Sài Gòn
30-07-2019 17:00
SVĐ Long An
Long An
Sài Gòn
12-08-2019 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
11-04-2015 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đắk Lắk
18-04-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Sài Gòn
26-04-2015 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Sài Gòn
02-05-2015 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Huế
04-07-2015 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
11-07-2015 16:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Sài Gòn
18-07-2015 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
25-07-2015 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Trường Tươi Bình Phước
01-08-2015 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Công An Hà Nội
08-08-2015 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Sài Gòn
15-08-2015 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
CLB Phú Yên
22-08-2015 15:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
27-08-2015 15:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Thép Xanh Nam Định
15-03-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đồng Tháp
22-03-2014 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Sài Gòn
29-03-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
XM Fico – YTL Tây Ninh
05-04-2014 16:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Sài Gòn
11-04-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
18-04-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đắk Lắk
26-04-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
03-05-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
24-05-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
31-05-2014 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
07-06-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Khánh Hòa
14-06-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Sài Gòn
21-06-2014 15:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Huế
28-06-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sài Gòn
09-03-2013 16:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
30-03-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
06-04-2013 16:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Quảng Nam
13-04-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
20-04-2013 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Sài Gòn
27-04-2013 16:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đồng Tháp
18-05-2013 16:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
25-05-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
15-06-2013 16:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
22-06-2013 15:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
An Giang
29-06-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Sài Gòn
06-07-2013 15:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
TDC Bình Dương
07-01-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
An Giang
14-01-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
04-02-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
XSKT Lâm Đồng
12-02-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
TDC Bình Dương
18-02-2012 17:00
SVĐ Long An
Long An
Sài Gòn
25-02-2012 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
03-03-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
11-03-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
17-03-2012 15:30
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Sài Gòn
24-03-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
XM Fico – YTL Tây Ninh
31-03-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
07-04-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Trẻ SHB Đà Nẵng
29-04-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
CLB Trẻ Bóng đá Hà Nội
05-05-2012 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Sài Gòn
12-05-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Quảng Nam
02-06-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Long An
15-07-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
28-07-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
04-08-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đồng Nai
11-08-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Sài Gòn
18-08-2012 15:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
24-02-2019 17:00
05
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Sài Gòn
KG: 13000 người
01-03-2019 18:00
10
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Khánh Hòa
KG: 2000 người
05-03-2019 17:00
16
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Sài Gòn
KG: 7000 người
06-04-2019 19:00
25
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
KG: 4000 người
14-04-2019 19:00
35
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Quảng Nam
KG: 2000 người
20-04-2019 18:00
38
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
KG: 6000 người
28-04-2019 19:00
49
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
SHB Đà Nẵng
KG: 3000 người
05-05-2019 19:00
53
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hải Phòng
KG: 3000 người
10-05-2019 17:00
57
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
KG: 2000 người
18-05-2019 19:00
67
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Thể Công – Viettel
KG: 3000 người
24-05-2019 18:00
73
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sài Gòn
KG: 10000 người
31-05-2019 19:00
84
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
KG: 6000 người
13-06-2019 19:00
86
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
KG: 8000 người
08-07-2019 18:00
98
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
KG: 1500 người
12-07-2019 17:00
101
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
KG: 5000 người
16-07-2019 17:00
106
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Sài Gòn
KG: 5000 người
21-07-2019 19:00
119
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hà Nội
KG: 7000 người
28-07-2019 17:00
124
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
KG: 7000 người
03-08-2019 17:00
129
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
KG: 5000 người
11-08-2019 19:00
139
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
KG: 3000 người
17-08-2019 18:00
147
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Sài Gòn
KG: 5000 người
24-08-2019 19:00
151
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đông Á Thanh Hóa
KG: 2000 người
14-09-2019 19:00
157
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 11000 người
20-09-2019 19:00
164
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
KG: 3000 người
19-10-2019 17:00
175
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Sài Gòn
KG: 4000 người
23-10-2019 17:00
180
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Thép Xanh Nam Định
KG: 1000 người
03-06-2017 18:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
16-06-2017 18:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
20-06-2017 18:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
10-06-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
04-04-2015 16:00
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Sài Gòn
29-03-2019 19:00
2
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
KG: 1000 người
29-06-2019 18:00
12
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
An Giang
KG: 1000 người
04-07-2019 18:00
19
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
08-03-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
08-03-2020 19:00
7
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
15-03-2020 17:00
12
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
05-06-2020 19:00
21
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
KG: 2500 người
12-06-2020 19:00
28
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
KG: 8000 người
18-06-2020 17:00
32
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Sài Gòn
KG: 7500 người
24-06-2020 19:00
42
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 5000 người
30-06-2020 19:15
49
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
KG: 4000 người
05-07-2020 17:00
51
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
KG: 7000 người
12-07-2020 19:15
63
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đông Á Thanh Hóa
KG: 4000 người
18-07-2020 19:15
70
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Thép Xanh Nam Định
KG: 6000 người
24-07-2020 17:00
74
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
KG: 4000 người
26-09-2020 17:00
80
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Sài Gòn
KG: 3000 người
01-10-2020 17:00
91
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
KG: 4000 người
09-10-2020 19:15
A1
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 4000 người
14-10-2020 17:00
A6
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
KG: 1500 người
19-10-2020 19:15
A9
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
KG: 5000 người
25-10-2020 17:00
A15
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Sài Gòn
KG: 6.000 người
29-10-2020 19:15
A17
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
KG: 2000 người
04-11-2020 19:15
A22
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
KG: 3000 người
08-11-2020 17:00
A25
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Thể Công – Viettel
KG: 10000 người
24-05-2020 17:00
8
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Sài Gòn
10-03-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
KG: 8000 người
18-03-2018 19:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
KG: 4000 người
22-03-2018 18:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
KG: 6000 người
01-04-2018 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
KG: 9000 người
14-04-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 12000 người
22-04-2018 19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
KG: 10000 người
04-05-2018 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sài Gòn
KG: 8000 người
18-05-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Khánh Hòa
KG: 1000 người
25-05-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
KG: 2.000 người
29-05-2018 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
KG: 2.000 người
03-06-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hải Phòng
09-06-2018 19:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
KG: 5000 người
13-06-2018 18:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Sài Gòn
KG: 12000 người
17-06-2018 19:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hà Nội
KG: 2000 người
22-06-2018 17:00
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Sài Gòn
KG: 5000 người
27-06-2018 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Sài Gòn
KG: 4000 người
01-07-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Thép Xanh Nam Định
KG: 3000 người
07-07-2018 19:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đông Á Thanh Hóa
KG: 3000 người
14-07-2018 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Sài Gòn
KG: 4000 người
20-07-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
KG: 1500 người
09-09-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
KG: 2500 người
15-09-2018 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
KG: 3500 người
19-09-2018 19:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
KG: 1000 người
28-09-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
SHB Đà Nẵng
KG: 1000 người
02-10-2018 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
KG: 2000 người
08-10-2018 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Quảng Nam
KG: 1000 người
07-01-2017 16:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
14-01-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
SHB Đà Nẵng
18-01-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh
22-01-2017 17:00
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Sài Gòn
11-02-2017 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
18-02-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
26-02-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
02-03-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hà Nội
12-03-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
18-03-2017 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Sài Gòn
01-04-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Long An
15-04-2017 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sài Gòn
02-07-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
10-09-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đông Á Thanh Hóa
17-09-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
24-09-2017 18:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
01-10-2017 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Sài Gòn
15-10-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Khánh Hòa
29-10-2017 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
04-11-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
19-11-2017 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
25-11-2017 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hải Phòng
07-04-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Quảng Nam
24-06-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
28-06-2018 18:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
22-10-2018 17:30
SVĐ Long An
Long An
Sài Gòn
17-01-2021 19:15
7
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 14500 người
23-01-2021 17:00
9
SVĐ 19/8 Nha Trang
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Sài Gòn
KG: 3.000 người
30-01-2021 19:15
18
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
19-03-2021 19:15
28
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
KG: 5000 người
24-03-2021 17:00
33
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
KG: 3000 người
28-03-2021 19:15
42
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Thép Xanh Nam Định
KG: 3000 người
03-04-2021 19:15
46
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Sài Gòn
KG: 1500 người
07-04-2021 18:00
51
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
11-04-2021 19:15
59
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 2000 người
17-04-2021 19:15
67
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Hải Phòng
KG: 2000 người
28-04-2021 17:00
75
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
02-05-2021 17:00
84
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
24-04-2021 17:00
5
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
KG: 1000 người
26-02-2022 19:15
6
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
SHB Đà Nẵng
KG: 3.000 người
05-03-2022 19:15
13
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Sài Gòn
KG: 3000 người
13-03-2022 19:15
21
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
KG: 6000 người
02-07-2022 18:00
26
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
KG: 4000 người
09-07-2022 19:15
34
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
KG: 4500 người
16-07-2022 18:00
41
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Sài Gòn
KG: 4000 người
20-07-2022 19:15
47
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
KG: 5000 người
24-07-2022 19:15
54
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Thép Xanh Nam Định
KG: 2500 người
30-07-2022 18:00
58
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sài Gòn
KG: 5000 người
05-08-2022 19:15
62
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn