Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 5

06 Tháng 04, 2023

15:30
1
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
PVF-CAND
FPT Play, VTV5
KG: 2500 người
17:00
2
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Quảng Nam
FPT Play
KG: 2500 người

Thứ 6

07 Tháng 04, 2023

16:00
3
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play
KG: 500 người

Thứ 7

08 Tháng 04, 2023

16:00
4
SVĐ Tự Do
Huế
Long An
FPT Play
KG: 1500 người
16:00
5
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bình Thuận
FPT Play
KG: 500 người
Vòng 2 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 2

10 Tháng 04, 2023

17:00
6
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoà Bình
FPT Play
KG: 1200 người

Thứ 3

11 Tháng 04, 2023

17:00
7
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Bà Rịa Vũng Tàu
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 1000 người
19:15
8
SVĐ PVF
PVF-CAND
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play
KG: 1500 người

Thứ 4

12 Tháng 04, 2023

16:00
9
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Huế
FPT Play
KG: 1000 người
17:00
10
SVĐ Long An
Long An
Phú Thọ
FPT Play
KG: 1000 người
Vòng 3 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 7

15 Tháng 04, 2023

15:30
11
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play
KG: 2500 người
16:00
12
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Quảng Nam
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 500 người

Chủ Nhật

16 Tháng 04, 2023

16:00
13
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Long An
FPT Play
KG: 1000 người
16:00
14
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
FPT Play
KG: 2500 người
19:15
15
SVĐ PVF
PVF-CAND
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play
KG: 400 người
Vòng 4 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 6

19 Tháng 05, 2023

17:00
16
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Bình Thuận
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 300 người

Thứ 7

20 Tháng 05, 2023

17:00
18
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
PVF-CAND
FPT Play
KG: 1000 người
18:00
17
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Huế
FPT Play
KG: 2000 người

Chủ Nhật

21 Tháng 05, 2023

16:00
20
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
FPT Play
KG: 300 người
17:00
19
SVĐ Long An
Long An
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play
KG: 1000 người
Vòng 5 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 5

25 Tháng 05, 2023

17:00
22
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Quảng Nam
FPT Play
KG: 1000 người
18:00
21
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Thuận
HTV Thể Thao, FPT Play
KG: 1500 người

Thứ 6

26 Tháng 05, 2023

16:00
24
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Phú Thọ
FPT Play
KG: 400 người
16:00
23
SVĐ Tự Do
Huế
Hoà Bình
FPT Play
KG: 500 người

Thứ 7

27 Tháng 05, 2023

19:15
25
SVĐ PVF
PVF-CAND
Long An
FPT Play
KG: 500 người
Vòng 6 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 2

29 Tháng 05, 2023

16:00
26
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 800 người

Thứ 3

30 Tháng 05, 2023

15:30
27
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play
KG: 800 người
17:00
28
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Huế
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 700 người

Thứ 4

31 Tháng 05, 2023

16:00
29
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
PVF-CAND
FPT Play
KG: 700 người
17:00
30
SVĐ Long An
Long An
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play
KG: 1500 người
Vòng 7 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 7

03 Tháng 06, 2023

15:30
31
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bình Thuận
FPT Play, HTV Thể thao
KG: 1600 người
16:00
32
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Huế
FPT Play
KG: 300 người

Chủ Nhật

04 Tháng 06, 2023

17:00
34
SVĐ Long An
Long An
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play
KG: 800 người
18:00
33
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thọ
FPT Play
KG: 100 người
19:15
35
SVĐ PVF
PVF-CAND
Quảng Nam
FPT Play
KG: 500 người
Vòng 8 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 5

08 Tháng 06, 2023

17:00
37
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Phú Thọ
FPT Play
18:00
36
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
FPT Play

Thứ 6

09 Tháng 06, 2023

16:00
39
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play
16:00
40
SVĐ Tự Do
Huế
PVF-CAND
FPT Play
17:00
38
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Long An
FPT Play, HTV Thể thao
Vòng 9 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 6

23 Tháng 06, 2023

16:00
41
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV360
KG: 500 người
19:15
42
SVĐ PVF
PVF-CAND
Bình Thuận
FPT Play, TV360
KG: 450 người

Thứ 7

24 Tháng 06, 2023

17:00
43
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Huế
FPT Play, TV360
KG: 500 người
17:00
44
SVĐ Long An
Long An
Hoà Bình
FPT Play, HTV Thể thao, TV360
KG: 1500 người

Chủ Nhật

25 Tháng 06, 2023

16:00
45
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Quảng Nam
FPT Play, TV360
KG: 100 người
Vòng 10 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 6

30 Tháng 06, 2023

16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV 360
KG: 500 người
17:00
SVĐ Long An
Long An
PVF-CAND
HTV Thể thao, FPT Play, TV 360
KG: 500 người

Thứ 7

01 Tháng 07, 2023

15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Huế
FPT Play, TV 360
KG: 700 người
16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play, TV 360
KG: 300 người
17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Trường Tươi Bình Phước
HTV Thể thao, FPT Play, TV 360
KG: 700 người
Vòng 11 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 6

14 Tháng 07, 2023

16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Quảng Nam
FPT Play, HTV Thể thao, TV360
KG: 2000 người
18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Long An
FPT Play, TV360
KG: 800 người

Thứ 7

15 Tháng 07, 2023

16:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Hoà Bình
FPT Play, TV360
KG: 300 người
17:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Bình Thuận
FPT Play, TV360
KG: 1000 người
19:15
SVĐ PVF
PVF-CAND
Phú Thọ
FPT Play, TV360
KG: 800 người
Vòng 12 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 7

22 Tháng 07, 2023

16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV 360
KG: 100 người
16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Hoà Bình
FPT Play, TV 360
KG: 500 người
17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
PVF-CAND
FPT Play, TV 360
KG: 2500 người

Chủ Nhật

23 Tháng 07, 2023

16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play, TV 360
KG: 700 người
17:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Long An
FPT Play, TV 360
KG: 500 người
Vòng 13 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 7

29 Tháng 07, 2023

15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV 360
KG: 700 người
16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, TV 360
KG: 100 người
17:00
SVĐ Long An
Long An
Quảng Nam
FPT Play, TV 360
KG: 700 người

Chủ Nhật

30 Tháng 07, 2023

16:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Bình Thuận
FPT Play, TV 360
KG: 1000 người
19:15
SVĐ PVF
PVF-CAND
Huế
FPT Play, TV 360, HTV Thể thao
KG: 800 người
Vòng 14 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 4

02 Tháng 08, 2023

15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Long An
FPT Play, TV 360
KG: 1000 người
17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Phú Thọ
FPT Play, TV360
KG: 1000 người

Thứ 5

03 Tháng 08, 2023

16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
PVF-CAND
FPT Play, TV 360
KG: 500 người
16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, TV 360
KG: 800 người
18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play, TV360
KG: 1000 người
Vòng 15 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 2

07 Tháng 08, 2023

17:00
SVĐ Long An
Long An
Bình Thuận
FPT Play, TV 360
KG: 1000 người
17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play, TV360
KG: 1500 người

Thứ 3

08 Tháng 08, 2023

16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Huế
FPT Play, TV 360
KG: 100 người
17:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Hoà Bình
FPT Play, TV 360
KG: 700 người
18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
PVF-CAND
FPT Play, TV360
KG: 1000 người
Vòng 16 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 7

12 Tháng 08, 2023

19:15
SVĐ PVF
PVF-CAND
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, TV 360
KG: 600 người

Thứ 3

15 Tháng 08, 2023

16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV360
KG: 1500 người
16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Quảng Nam
FPT Play, TV 360
KG: 500 người

Thứ 4

16 Tháng 08, 2023

15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phú Thọ
FPT Play, TV 360
KG: 1000 người
16:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Long An
FPT Play, TV360
KG: 400 người
Vòng 17 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Chủ Nhật

20 Tháng 08, 2023

15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Bình Thuận
FPT Play, TV 360
KG: 900 người
15:30
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Long An
FPT Play, TV360
KG: 250 người
15:30
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Tươi Bình Phước
FPT Play, TV 360
KG: 2000 người
15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Quảng Nam
FPT Play, TV 360
KG: 2000 người
15:30
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
PVF-CAND
FPT Play, TV360
KG: 500 người
Vòng 18 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 7

26 Tháng 08, 2023

16:00
SVĐ Long An
Long An
Huế
FPT Play, TV 360
KG: 3000 người
16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Phú Thọ
FPT Play, TV360
KG: 1000 người
16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Bà Rịa Vũng Tàu
FPT Play, TV 360, HTV Thể Thao
KG: 10500 người
16:00
SVĐ PVF
PVF-CAND
Hoà Bình
FPT Play, TV 360
KG: 1300 người
16:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Phù Đổng Ninh Bình
FPT Play, TV360
KG: 500 người