Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 5

06 Tháng 04, 2023

15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
PVF-CAND

Thứ 6

07 Tháng 04, 2023

17:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
Bình Phước

Thứ 7

08 Tháng 04, 2023

16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Long An
17:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bình Thuận
Vòng 2 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 2

10 Tháng 04, 2023

17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoà Bình

Thứ 3

11 Tháng 04, 2023

19:15
SVĐ TTĐT trẻ PVF
PVF-CAND
Phù Đổng

Thứ 4

12 Tháng 04, 2023

16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Huế
17:00
SVĐ Long An
Long An
Phú Thọ
Vòng 3 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 7

15 Tháng 04, 2023

15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bình Phước
17:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
Quảng Nam

Chủ Nhật

16 Tháng 04, 2023

16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Long An
16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
19:15
SVĐ TTĐT trẻ PVF
PVF-CAND
Bà Rịa-Vũng Tàu
Vòng 4 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 6

19 Tháng 05, 2023

17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Bình Thuận

Thứ 7

20 Tháng 05, 2023

17:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Huế
17:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
PVF-CAND

Chủ Nhật

21 Tháng 05, 2023

17:00
SVĐ Long An
Long An
Phù Đổng
17:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
Vòng 5 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 5

25 Tháng 05, 2023

17:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Quảng Nam

Thứ 6

26 Tháng 05, 2023

16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Hoà Bình
17:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
Phú Thọ

Thứ 7

27 Tháng 05, 2023

19:15
SVĐ TTĐT trẻ PVF
PVF-CAND
Long An
Vòng 6 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 2

29 Tháng 05, 2023

16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Bình Phước

Thứ 3

30 Tháng 05, 2023

15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phù Đổng
17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Huế

Thứ 4

31 Tháng 05, 2023

17:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
PVF-CAND
Vòng 7 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 7

03 Tháng 06, 2023

15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bình Thuận
17:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
Huế

Chủ Nhật

04 Tháng 06, 2023

17:00
SVĐ Long An
Long An
Bình Phước
19:15
SVĐ TTĐT trẻ PVF
PVF-CAND
Quảng Nam
Vòng 8 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 5

08 Tháng 06, 2023

17:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Phú Thọ

Thứ 6

09 Tháng 06, 2023

16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Phù Đổng
16:00
SVĐ Tự Do
Huế
PVF-CAND
17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Long An
Vòng 9 HNQG Bia Sao Vàng 2023

Thứ 6

23 Tháng 06, 2023

19:15
SVĐ TTĐT trẻ PVF
PVF-CAND
Bình Thuận

Thứ 7

24 Tháng 06, 2023

17:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Huế
17:00
SVĐ Long An
Long An
Hoà Bình

Chủ Nhật

25 Tháng 06, 2023

17:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Quảng Nam