Name Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Vị trí Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
173 68 Tiền vệ 31-01-1996 0 0 0 1 0
171 63 Tiền vệ 26-05-1999 4 0 0 2 0
172 69 Trung vệ 19-03-1991 1 0 0 3 0
Tiền đạo 0 0 0 0 0
181 70 Tiền đạo 01-03-1994 2 0 0 3 0
170 70 Tiền đạo 03-02-1995 0 0 0 0 0
173 70 Hậu vệ 03-02-1999 0 0 0 0 0
165 68 Hậu vệ 01-05-1998 0 0 0 4 0
168 58 Tiền vệ 20/09-1998 2 0 0 2 0
180 74 Tiền vệ 17-01-2001 0 0 0 0 1
177 64 Tiền vệ 23-10-1989 4 0 0 1 0
174 66 Tiền vệ 18-07-1999 0 0 0 1 0
170 58 Tiền vệ 10-05-2000 1 0 0 2 0
178 71 Thủ môn 08-01-2001 0 0 0 0 1
163 58 Tiền vệ 20-09-1998 1 0 0 1 0
166 59 Hậu vệ 10-10-1995 0 0 0 2 0
166 62 Hậu vệ 18-01-2000 0 0 0 2 0
163 62 Hậu vệ 26-02-1994 0 0 0 2 0
175 67 Tiền đạo 10-04-1999 0 0 0 0 0
165 62 Tiền đạo 22-05-2000 0 0 0 0 0
175 60 Tiền vệ 01-06-2000 0 0 0 0 0
179 67 Thủ môn 26-07-1997 0 0 0 0 0
170 60 Tiền vệ 15-07-1993 0 0 0 0 0
160 63 Tiền vệ 17-04-2000 3 0 0 3 0
186 75 Hậu vệ 15-08-1999 0 0 0 0 0
160 59 Tiền đạo 02-07-1998 2 0 0 2 0
160 59 Tiền đạo 02-07-1998 5 0 0 0 0
170 57 Thủ môn 10-10-1990 0 0 0 3 0
168 66 Tiền vệ 05-03-1991 1 0 0 0 0
163 62 Tiền vệ 17-11-1992 1 0 0 4 0
173 69 Tiền vệ 30-07-1996 0 0 0 1 0
170 61 Hậu vệ 16-08-1994 0 0 0 2 1
179 67 Thủ môn 23-04-1996 0 0 0 0 0
172 68 Tiền đạo 30-10-1999 3 0 0 1 0
176 72 Hậu vệ 07-02-1997 1 0 0 2 0
166 63 Tiền vệ 12-03-1997 0 0 0 0 0
173 70 Hậu vệ 12-06-1993 0 0 0 1 0
168 66 Tiền vệ 24-09-1997 0 0 0 0 0
178 70 Trung vệ 05-05-1990 1 1 0 3 1
165 68 Hậu vệ 01-05-1998 0 0 0 1 0
173 60 Tiền vệ 30-12-1997 0 0 0 1 0
170 62 Tiền đạo 13-12-1990 3 0 0 0 0
170 64 Tiền vệ 14-08-1998 1 0 0 8 2
178 75 Tiền đạo 16-04-1989 23 0 0 2 0
174 72 Tiền vệ 01-01-1997 1 0 0 4 0
169 66 Tiền vệ 11-05-1996 0 0 0 1 0
165 61 Tiền vệ 24-05-1996 2 0 0 4 0
172 70 Tiền vệ 05-11-1990 0 0 0 0 0
178 58 Tiền vệ 12-12-1993 3 0 0 3 0
168 55 Tiền vệ 01-02-1998 1 0 0 1 0
164 77 Trung vệ 05-10-1984 1 1 0 5 0
173 73 Hậu vệ 13-01-1996 0 0 0 0 0
185 65 Thủ môn 05-07-1995 0 0 0 0 0
170 60 Tiền vệ 07-11-1993 5 0 0 0 0
178 66 Thủ môn 04-02-1998 0 0 0 0 0
172 67 Tiền đạo 27-06-1998 0 0 0 0 0

11-02-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
25-02-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Viettel
04-03-2017 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Đắk Lắk
08-03-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-03-2017 15:30
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Đắk Lắk
18-03-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
25-06-2017 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
01-07-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
05-07-2017 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Đắk Lắk
09-07-2017 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Nam Định
15-07-2017 15:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
26-07-2017 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
16-04-2016 17:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Nam Định
23-04-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
30-04-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Cà Mau
07-05-2016 15:30
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Đắk Lắk
13-05-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
TP Hồ Chí Minh
21-05-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
18-06-2016 16:30
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Đắk Lắk
25-06-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
02-07-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
10-07-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Phú Yên
16-07-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
23-07-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Viettel
30-07-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
13-08-2016 15:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Đắk Lắk
20-08-2016 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Đồng Nai
11-04-2015 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Đắk Lắk
18-04-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Phú Yên
23-04-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Nam Định
28-04-2015 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
27-06-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
04-07-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
11-07-2015 17:00
SVĐ Thanh Trì
Công An Nhân Dân
Đắk Lắk
18-07-2015 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
01-08-2015 15:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Đắk Lắk
08-08-2015 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
TP Hồ Chí Minh
15-08-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
22-08-2015 15:00
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Đắk Lắk
27-08-2015 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Công An Nhân Dân
15-03-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XSKT Cần Thơ
22-03-2014 18:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
29-03-2014 15:30
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Đắk Lắk
05-04-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
TP Hồ Chí Minh
12-04-2014 16:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Đắk Lắk
18-04-2014 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Đắk Lắk
26-04-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
03-05-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
24-05-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
31-05-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
S. Khánh Hòa BVN
07-06-2014 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
14-06-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
21-06-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
28-06-2014 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đắk Lắk
06-04-2019 17:00
03
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
14-04-2019 15:30
11
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phố Hiến
21-04-2019 16:00
16
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
27-04-2019 15:30
21
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
05-05-2019 16:00
27
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Đắk Lắk
11-05-2019 15:30
32
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XSKT Cần Thơ
17-05-2019 15:30
37
SVĐ An Giang
An Giang
Đắk Lắk
25-05-2019 15:30
43
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
01-06-2019 15:30
49
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
12-06-2019 17:00
60
SVĐ Vinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Đắk Lắk
16-06-2019 15:30
62
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phù Đổng
07-07-2019 15:30
69
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
13-07-2019 16:30
75
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
19-07-2019 15:30
79
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
27-07-2019 19:00
90
SVĐ Mỹ Đình
Phù Đổng
Đắk Lắk
03-08-2019 15:30
92
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
An Giang
11-08-2019 17:00
102
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đắk Lắk
16-08-2019 15:30
103
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Topenland Bình Định
23-08-2019 17:00
109
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Đắk Lắk
01-09-2019 15:30
120
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
15-09-2019 15:30
122
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Đắk Lắk
22-09-2019 15:30
129
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
04-02-2017 16:30
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đắk Lắk
02-04-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Cà Mau
04-04-2015 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Đắk Lắk
20-06-2015 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đắk Lắk
31-03-2019 15:30
4
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Hoàng Anh Gia Lai
08-03-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
18-05-2014 17:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đắk Lắk
10-06-2014 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
06-06-2020 16:30
3
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Đắk Lắk
13-06-2020 15:30
10
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
19-06-2020 17:00
18
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Đắk Lắk
25-06-2020 15:30
22
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
An Giang
01-07-2020 15:30
28
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
07-07-2020 17:00
36
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đắk Lắk
12-07-2020 15:30
39
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phố Hiến
19-07-2020 15:30
46
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
23-07-2020 17:00
50
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
25-09-2020 15:30
56
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
30-09-2020 15:30
61
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bà Rịa-Vũng Tàu
09-10-2020 15:30
B3
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
13-10-2020 15:00
B5
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
21-10-2020 15:00
B7
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Đắk Lắk
25-10-2020 15:30
B10
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
30-10-2020 15:30
B14
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XSKT Cần Thơ
25-05-2020 17:00
9
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
14-04-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
21-04-2018 15:30
SVĐ Thanh Trì
Công An Nhân Dân
Đắk Lắk
05-05-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
19-05-2018 17:00
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
27-05-2018 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Đắk Lắk
02-06-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
09-06-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bình Phước
15-06-2018 16:00
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
Đắk Lắk
21-06-2018 17:00
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Đắk Lắk
30-06-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Viettel
07-07-2018 16:30
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
Đắk Lắk
14-07-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
21-07-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Topenland Bình Định
08-09-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12-09-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
16-09-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
29-09-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Công An Nhân Dân
05-10-2018 15:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
09-04-2018 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đắk Lắk

SVĐ Buôn Ma Thuột

  • Địa chỉ: 02, Đường Nguyễn Công Trứ. TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk .
  • Sức chứa: 25.000 người

Đắk Lắk là tỉnh có truyền thống và bề dày về bóng đá. Sau 10 năm thi đấu ở hạng nhì, đội bóng đá tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực, với quyết tâm cao giành thắng lợi đã được thăng hạng năm 2013 và chính thức lên thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia năm 2014 nhằm đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Câu lạc bộ Đắk Lắk tiếp tục xây dựng bộ máy quản lý theo hướng chuyên nghiệp hóa. Hiện nay, đang tập trung kêu gọi, vận động các doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi, nhằm đáp ứng theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và nhất là tranh thủ nguồn lực kinh phí của Nhà nước để duy trì và để phát triển đội bóng đá tỉnh xứng với tiềm năng, con người Đắk Lắk, do đó rất cần sự quan tâm và đồng hành của mọi nguồn lực của tỉnh Tiếp tục củng cố câu lạc bộ Đắk Lắk chuẩn bị cho mùa giải mới, rà soát lực lượng cầu thủ nhằm đáp ứng năng lực chuyên môn, đồng thời mạnh dạn tăng cường lực lượng cầu thủ trẻ từ nguồn đào tạo của tỉnh nhà lên đội tuyển và bổ sung một số cầu thủ có chất lượng làm nòng cốt về đầu quân cho đội Đắk Lắk tham gia tập luyện và thi đấu. Tại Giải HNQG 2018, Đăk Lăk đứng thứ 4 trên BXH.