Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Hậu vệ 175 65 20-03-1993 0 0 0 0 0
Tiền vệ 174 74 31-01-1996 0 0 0 1 0
Tiền vệ 168 66 05-03-1991 1 0 0 0 0
Tiền đạo 174 62 30-07-1996 0 0 0 1 0
Tiền vệ 165 62 26-12-1997 0 0 0 1 0
Hậu vệ 175 70 24/05/1997 0 0 0 1 1
Tiền vệ 169 65 05-01-1993 0 0 0 2 0
Hậu vệ 168 68 16-08-1994 0 0 0 2 1
Thủ môn 179 67 23-04-1996 0 0 0 0 0
Tiền đạo 170 65 09-08-2000 0 0 0 0 0
Tiền đạo 171 71 30-10-1999 3 0 0 1 0
Hậu vệ 167 65 07/02/1997 1 0 0 2 0
Tiền vệ 170 70 12-03-1997 0 0 0 0 0
Hậu vệ 173 70 12-06-1993 0 0 0 1 0
Tiền vệ 169 64 24-09-1997 0 0 0 0 0
Hậu vệ 173 62 05-05-1990 3 1 0 6 1
Hậu vệ 165 68 01-05-1998 0 0 0 1 0
Tiền vệ 175 71 30-12-1997 0 0 0 1 0
Tiền vệ 163 62 17-11-1992 1 0 0 4 0
Tiền đạo 170 62 13-12-1990 3 0 0 0 0
Tiền đạo 178 75 16-04-1989 23 0 0 2 0
Tiền vệ 174 72 01-01-1997 1 0 0 4 0
Hậu vệ 170 69 11-05-1996 0 0 0 1 0
Tiền vệ 168 63 24/05/1996 2 0 0 4 0
Tiền vệ 172 70 05-11-1990 0 0 0 0 0
Tiền vệ 167 62 12-12-1993 3 0 0 3 0
Tiền vệ 168 55 01-02-1998 1 0 0 1 0
Trung vệ 164 77 05-10-1984 1 1 0 5 0
Hậu vệ 174 70 13-01-1996 0 0 0 0 0
Thủ môn 185 72 05-07-1995 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 60 07-11-1993 5 0 1 0 0
Thủ môn 178 70 04-02-1998 0 0 0 0 0
Tiền vệ 165 65 14-08-1998 1 0 0 10 2
Thủ môn 170 60 10-10-1990 0 0 0 3 0
Tiền vệ 163 58 20-09-1998 1 0 0 1 0
Tiền đạo 160 59 02-07-1998 5 0 0 0 0
Hậu vệ 175 65 19-03-1991 1 0 0 3 0
Tiền đạo 0 0 0 0 0
Tiền đạo 180 72 01-03-1994 2 0 0 3 0
Tiền vệ 170 65 03/02/1995 0 0 0 0 0
Hậu vệ 178 70 15-06-2000 0 0 0 3 0
Tiền vệ 168 63 20-12-2000 0 0 0 0 0
Hậu vệ 177 67 02/03/1999 0 0 0 0 0
Tiền vệ 165 57 01-05-1998 0 0 0 6 0
Tiền vệ 163 58 20-09-1998 5 0 0 2 0
Hậu vệ 180 76 17/01/2001 0 0 0 0 1
Tiền vệ 165 60 23-10-1989 4 0 0 1 0
Tiền vệ 168 66 18-12-1991 0 0 0 2 0
Tiền vệ 174 66 18-07-1999 0 0 0 1 0
Hậu vệ 170 68 10-02-1999 0 0 0 0 0
Tiền vệ 176 69 10-05-2000 7 0 0 6 0
Tiền vệ 169 63 26-05-1999 4 0 0 2 0
Thủ môn 183 79 08-01-2001 0 0 0 0 1
Hậu vệ 170 64 10-10-1995 0 0 0 2 0
Hậu vệ 170 73 18-01-2000 1 0 0 7 0
Hậu vệ 160 58 26-02-1994 0 0 0 2 0
Tiền vệ 172 64 20-09-1997 1 0 0 0 0
Thủ môn 178 74 14-05-1994 0 0 0 1 0
Tiền đạo 171 68 23-04-1998 0 0 0 0 0
Tiền đạo 176 68 17-02-1998 0 0 0 1 0
Tiền vệ 178 70 10/04/1999 0 0 0 0 0
Tiền đạo 165 62 22-05-2000 0 0 0 0 0
Tiền vệ 168 63 01-06-2000 0 0 0 0 0
Thủ môn 175 71 26-07-1997 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 60 15-07-1993 0 0 0 0 0
Tiền đạo 173 68 31-03-2000 6 0 0 5 0
Hậu vệ 186 76 15/08/1999 0 0 0 0 0
Thủ môn 179 71 20-07-1999 0 0 0 0 0
Tiền vệ 171 70 25-10-1999 2 0 0 0 0
Tiền vệ 163 60 02-07-1998 3 0 0 3 0
Tiền đạo 174 68 01-03-1994 0 0 0 0 0
Tiền đạo 173 67 27-06-1998 0 0 0 0 0
Hậu vệ 171 69 12-06-1993 0 0 0 1 0
Tiền đạo 174 64 01/01/2001 1 0 0 1 0
Hậu vệ 182 75 23/03/2001 0 0 0 0 0
Tiền vệ 167 63 12-03-2000 0 0 0 0 0
Tiền đạo 181 74 26-04-2000 6 0 0 2 0
Hậu vệ 177 75 07-01-2001 0 0 0 0 0
Hậu vệ 175 69 01-03-2001 0 0 0 3 0
Tiền đạo 170 65 25-01-2002 0 0 0 0 0
Tiền vệ 171 61 21-05-2000 1 0 0 1 0
Tiền vệ 180 69 13-01-2002 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 62 23-01-2002 0 0 0 0 0
Hậu vệ 177 73 01/01/1999 0 0 0 3 0
Tiền vệ 170 68 15/02/2002 0 0 0 1 0
Tiền vệ 173 63 03-08-2000 0 0 0 0 0
Hậu vệ 172 66 17-11-2001 0 0 0 0 0
Cán bộ 0 0 0 1 0

11-02-2017 15:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
25-02-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Thể Công – Viettel
04-03-2017 16:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Đắk Lắk
08-03-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
12-03-2017 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Đắk Lắk
18-03-2017 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
25-06-2017 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Trường Tươi Bình Phước
01-07-2017 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
05-07-2017 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Đắk Lắk
09-07-2017 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Thép Xanh Nam Định
15-07-2017 15:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
26-07-2017 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
09-04-2016 16:30
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Đắk Lắk
16-04-2016 17:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Thép Xanh Nam Định
23-04-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
30-04-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Cà Mau
07-05-2016 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Đắk Lắk
13-05-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
TP Hồ Chí Minh
21-05-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
18-06-2016 16:30
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Đắk Lắk
25-06-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
02-07-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
10-07-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Phú Yên
16-07-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
23-07-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Thể Công – Viettel
30-07-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Trường Tươi Bình Phước
13-08-2016 15:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Đắk Lắk
20-08-2016 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Nai
11-04-2015 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đắk Lắk
18-04-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Phú Yên
23-04-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Thép Xanh Nam Định
28-04-2015 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
27-06-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Trường Tươi Bình Phước
04-07-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
11-07-2015 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Đắk Lắk
18-07-2015 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
01-08-2015 15:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Đắk Lắk
08-08-2015 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
TP Hồ Chí Minh
15-08-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
22-08-2015 15:00
SVĐ Tự Do
Huế
Đắk Lắk
27-08-2015 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Công An Hà Nội
15-03-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Cần Thơ
22-03-2014 18:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
29-03-2014 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Đắk Lắk
05-04-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
TP Hồ Chí Minh
12-04-2014 16:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đắk Lắk
18-04-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Đắk Lắk
26-04-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
03-05-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
24-05-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
31-05-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Khánh Hòa
07-06-2014 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
14-06-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
21-06-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
28-06-2014 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
06-04-2019 17:00
03
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
KG: 1000 người
14-04-2019 15:30
11
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
PVF-CAND
KG: 1200 người
21-04-2019 16:00
16
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
KG: 2000 người
27-04-2019 15:30
21
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
KG: 2000 người
05-05-2019 16:00
27
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Đắk Lắk
KG: 4000 người
11-05-2019 15:30
32
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Cần Thơ
KG: 1500 người
17-05-2019 15:30
37
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Đắk Lắk
KG: 1500 người
25-05-2019 15:30
43
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
KG: 2000 người
01-06-2019 15:30
49
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Trường Tươi Bình Phước
KG: 1500 người
12-06-2019 17:00
60
SVĐ Vinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Đắk Lắk
KG: 2000 người
16-06-2019 15:30
62
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 1500 người
07-07-2019 15:30
69
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
KG: 1000 người
13-07-2019 16:30
75
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
KG: 1000 người
19-07-2019 15:30
79
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 2000 người
27-07-2019 19:00
90
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Đắk Lắk
KG: 600 người
03-08-2019 15:30
92
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
An Giang
KG: 1000 người
11-08-2019 17:00
102
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
KG: 1000 người
16-08-2019 15:30
103
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
KG: 800 người
23-08-2019 17:00
109
SVĐ PVF
PVF-CAND
Đắk Lắk
KG: 2500 người
01-09-2019 15:30
120
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
KG: 1000 người
15-09-2019 15:30
122
SVĐ Tự Do
Huế
Đắk Lắk
KG: 2000 người
22-09-2019 15:30
129
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 1000 người
04-02-2017 16:30
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đắk Lắk
02-04-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Cà Mau
04-04-2015 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đắk Lắk
20-06-2015 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Đắk Lắk
31-03-2019 15:30
4
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 8000 người
08-03-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Sài Gòn
18-05-2014 17:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đắk Lắk
10-06-2014 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
06-06-2020 16:30
3
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Đắk Lắk
KG: 5000 người
13-06-2020 15:30
10
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
KG: 2500 người
19-06-2020 17:00
18
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đắk Lắk
KG: 3000 người
25-06-2020 15:30
22
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
An Giang
KG: 500 người
01-07-2020 15:30
28
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 200 người
07-07-2020 17:00
36
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
KG: 2000 người
12-07-2020 15:30
39
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
PVF-CAND
KG: 1500 người
19-07-2020 15:30
46
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
KG: 1200 người
23-07-2020 17:00
50
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
KG: 700 người
25-09-2020 15:30
56
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
KG: 500 người
30-09-2020 15:30
61
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 400 người
09-10-2020 15:30
B3
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
KG: 1500 người
13-10-2020 15:00
B5
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
KG: 500 người
21-10-2020 15:00
B7
SVĐ Tự Do
Huế
Đắk Lắk
KG: 1000 người
25-10-2020 15:30
B10
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
KG: 2000 người
30-10-2020 15:30
B14
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Cần Thơ
KG: 1500 người
25-05-2020 17:00
9
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
KG: 1200 người
21-03-2021 15:30
4
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
KG: 800 người
26-03-2021 16:00
7
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Đắk Lắk
04-04-2021 15:30
16
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Đắk Lắk
0
10-04-2021 15:30
20
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
KG: 1000 người
16-04-2021 17:00
26
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
KG: 1000 người
01-05-2021 15:30
31
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phú Thọ
KG: 700 người
24-04-2021 15:30
6
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đông Á Thanh Hóa
KG: 2500 người
04-03-2022 16:00
3
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đắk Lắk
Trận đấu kín, không KG
12-03-2022 15:30
8
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Cần Thơ
Trận đấu kín, không KG
03-04-2022 15:30
13
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Đắk Lắk
KG: 700 người
26-06-2022 15:30
22
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
KG: 1500 người
02-07-2022 18:00
27
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đắk Lắk
KG: 2000. người
08-07-2022 17:00
31
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
KG: 1500 người
16-07-2022 15:30
37
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Trường Tươi Bình Phước
KG: 3000 người
23-07-2022 15:30
45
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Khánh Hòa
KG: 1000 người
30-07-2022 16:00
51
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Đắk Lắk
KG: 200 người
07-08-2022 17:00
59
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đắk Lắk
KG: 2500 người
12-08-2022 15:30
61
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
PVF-CAND
KG: 300 người
21-08-2022 17:00
70
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Đắk Lắk
KG: 2500 người
28-08-2022 15:30
77
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 600 người
03-09-2022 15:30
81
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Quảng Nam
KG: 1000 người
24-09-2022 18:00
90
SVĐ PVF
PVF-CAND
Đắk Lắk
KG: 500 người
28-09-2022 17:00
93
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
KG: 300 người
02-10-2022 15:30
98
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
KG: 1000 người
07-10-2022 15:30
103
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
12-10-2022 18:00
114
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
KG: 200 người
16-10-2022 15:30
116
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phú Thọ
KG: 1500 người
24-10-2022 16:00
121
SVĐ Tự Do
Huế
Đắk Lắk
KG: 1500 người
29-10-2022 15:00
132
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Công An Hà Nội
KG: 1500 người
07-04-2022 18:00
9
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
KG: 2000 người
14-04-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico – YTL Tây Ninh
21-04-2018 15:30
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Đắk Lắk
KG: 500 người
05-05-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
KG: 2000 người
19-05-2018 17:00
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
KG: 600 người
27-05-2018 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Đắk Lắk
KG: 1500 người
02-06-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
KG: 500 người
09-06-2018 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Trường Tươi Bình Phước
KG: 1500 người
15-06-2018 16:00
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Đắk Lắk
KG: 3.000 người
21-06-2018 17:00
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Đắk Lắk
KG: 400 người
30-06-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Thể Công – Viettel
KG: 1500 người
07-07-2018 16:30
SVĐ Tự Do
Huế
Đắk Lắk
KG: 500 người
14-07-2018 16:30
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đắk Lắk
KG: 300 người
21-07-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
08-09-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12-09-2018 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đắk Lắk
16-09-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Long An
29-09-2018 15:00
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Công An Hà Nội
05-10-2018 15:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Đắk Lắk
09-04-2018 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đắk Lắk

SVĐ Buôn Ma Thuột

  • Địa chỉ: 02, Đường Nguyễn Công Trứ. TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk .
  • Sức chứa: 25.000 người

Đắk Lắk là tỉnh có truyền thống và bề dày về bóng đá. Sau 10 năm thi đấu ở hạng nhì, đội bóng đá tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực, với quyết tâm cao giành thắng lợi đã được thăng hạng năm 2013 và chính thức lên thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia năm 2014 nhằm đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Câu lạc bộ Đắk Lắk tiếp tục xây dựng bộ máy quản lý theo hướng chuyên nghiệp hóa. Hiện nay, đang tập trung kêu gọi, vận động các doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi, nhằm đáp ứng theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và nhất là tranh thủ nguồn lực kinh phí của Nhà nước để duy trì và để phát triển đội bóng đá tỉnh xứng với tiềm năng, con người Đắk Lắk, do đó rất cần sự quan tâm và đồng hành của mọi nguồn lực của tỉnh Tiếp tục củng cố câu lạc bộ Đắk Lắk chuẩn bị cho mùa giải mới, rà soát lực lượng cầu thủ nhằm đáp ứng năng lực chuyên môn, đồng thời mạnh dạn tăng cường lực lượng cầu thủ trẻ từ nguồn đào tạo của tỉnh nhà lên đội tuyển và bổ sung một số cầu thủ có chất lượng làm nòng cốt về đầu quân cho đội Đắk Lắk tham gia tập luyện và thi đấu. Tại Giải HNQG 2018, Đăk Lăk đứng thứ 4 trên BXH.