Vô địch Quốc gia LS 2020

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 6

06 Tháng 03, 2020

17:00
1
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Than Quảng Ninh
VTV5, VTV6, TheThaoTV
17:00
2
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TP Hồ Chí Minh
BĐTV

Thứ 7

07 Tháng 03, 2020

19:00
3
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Nam Định
VTV5, VTV6

Chủ Nhật

08 Tháng 03, 2020

15:00
4
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Viettel
BĐTV
17:00
6
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
SHB Đà Nẵng
ThethaoTintucHD
17:00
5
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hải Phòng
BĐTV
19:00
7
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
BĐTV
Vòng 2 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 6

13 Tháng 03, 2020

17:00
8
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 7

14 Tháng 03, 2020

17:00
9
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Becamex Bình Dương
VTV5, VTV6, BĐTV, BĐTV HD
18:00
10
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
ThethaotintucHD

Chủ Nhật

15 Tháng 03, 2020

17:00
12
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
BĐTV, BĐTV HD
18:00
13
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
TheThaoTintucHD
19:00
14
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hoàng Anh Gia Lai
VTV5, VTV6, BĐTV HD
19:00
11
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
BĐTV
Vòng 3 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 6

05 Tháng 06, 2020

17:00
15
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
VTV6, VTV5, BĐTV
18:00
17
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Viettel
TTTV HD, TTTV
19:00
21
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
BĐTV

Thứ 7

06 Tháng 06, 2020

17:00
19
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Đông Á Thanh Hóa
TTTT HD
18:00
20
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
VTV6, VTV5, TTTV HD, TTTV
19:00
18
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
BĐTV
Vòng 4 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 5

11 Tháng 06, 2020

17:00
23
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hải Phòng
TTTV
17:00
22
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
BĐTV
19:00
24
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Than Quảng Ninh
VTV6, VTV5, BĐTV

Thứ 6

12 Tháng 06, 2020

17:00
25
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Nam Định
VTV6, VTV5, VTV5 TN BĐTV
18:00
27
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hà Nội
TTTV
19:00
28
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
BĐTV
Vòng 5 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 4

17 Tháng 06, 2020

17:00
30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
TTTV
17:00
29
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
VTV6, VTV5, BĐTV, VTC3
19:00
31
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Viettel
BĐTV, VTC3

Thứ 5

18 Tháng 06, 2020

17:00
32
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Sài Gòn
BĐTV, VTC3
17:00
33
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Nam Định
TTTV
18:00
34
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
TTTT HD
19:00
35
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sông Lam Nghệ An
VTV6, VTV5, BĐTV, VTC3
Vòng 6 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 3

23 Tháng 06, 2020

18:00
37
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Hải Phòng
VTV6, VTV5, Thethao TV
19:00
38
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Đông Á Thanh Hóa
BĐTV, VTC3

Thứ 4

24 Tháng 06, 2020

17:00
40
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hà Nội
BĐTV
17:00
39
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai
Thethao TV, VTC3
18:00
41
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
VTV6, VTV5, TTTT HD
19:00
42
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
BĐTV, VTC3
Vòng 7 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 2

29 Tháng 06, 2020

17:00
44
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Viettel
VTV6, VTV5, TTTV
17:00
43
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai
BĐTV, VTC3
19:15
45
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng
BĐTV, VTC3

Thứ 3

30 Tháng 06, 2020

17:00
46
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
BĐTV, VTC3
18:00
48
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Sông Lam Nghệ An
TTTV
18:00
47
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Becamex Bình Dương
VTV6, VTV5, TTTT HD
19:15
49
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
BĐTV, VTC3
Vòng 8 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Chủ Nhật

05 Tháng 07, 2020

17:00
50
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
The thao TV
17:00
51
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
BĐTV, VTC3
19:15
52
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hà Nội
VTV6, VTV5, BĐTV, VTC3

Thứ 2

06 Tháng 07, 2020

17:00
53
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
BĐTV
17:00
54
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
VTV6, VTV5, VTV5 TN, The thao TV, VTC3
18:00
55
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Nam Định
TTTT HD
19:15
56
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Becamex Bình Dương
BĐTV
Vòng 9 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 7

11 Tháng 07, 2020

17:00
57
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hoàng Anh Gia Lai
BĐTV
18:00
58
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TP Hồ Chí Minh
VTV6, VTV5, Thể Thao TV, VTC3
19:15
59
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hải Phòng
BĐTV

Chủ Nhật

12 Tháng 07, 2020

17:00
61
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hà Nội
BĐTV
18:00
62
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Quảng Nam
VTV6, VTV5, TTTT HD, VTC3
19:15
63
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Đông Á Thanh Hóa
BĐTV
Vòng 10 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 6

17 Tháng 07, 2020

17:00
64
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Quảng Nam
BĐTV, BĐTV HD
18:00
65
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
TP Hồ Chí Minh
TTTV, TTTV HD
19:15
66
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hải Phòng
VTV6, VTV5, BĐTV, BĐTV HD, VTC3

Thứ 7

18 Tháng 07, 2020

17:00
67
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Viettel
BĐTV, BĐTV HD, VTC3
17:00
69
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
VTV6, VTV5, TTTT HD
17:00
68
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Đông Á Thanh Hóa
TTTV, TTTV HD
19:15
70
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Nam Định
BĐTV, BĐTV HD, VTC3
Vòng 11 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 5

23 Tháng 07, 2020

17:00
71
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai
VTV6, VTV5, VTV5TN, BĐTV, BĐTV HD, VTC3
18:00
72
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
Becamex Bình Dương
TTTV, TTTV HD
19:15
73
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
SHB Đà Nẵng
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 6

24 Tháng 07, 2020

17:00
75
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
TTTT HD
17:00
74
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
BĐTV, BĐTV HD, VTC3
18:00
76
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
TTTV, TTTV HD
19:15
77
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
VTV6, VTV5, BĐTV, BĐTV HD, VTC3
Vòng 12 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 7

26 Tháng 09, 2020

17:00
83
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
VTVCab 15
17:00
79
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
Onsports-VTC3
17:00
81
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao TV HD
17:00
82
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai
VTV6, VTV5 TN, BĐTV HD
17:00
80
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Sài Gòn
BĐTV
17:00
78
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
Thể thao tin tức HD
17:00
84
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Nam Định
Thể thao TV
Vòng 13 GĐ 1 VĐQG LS 2020

Thứ 5

01 Tháng 10, 2020

17:00
89
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sông Lam Nghệ An
On Sports-VTC3
17:00
85
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Viettel
VTV5, BĐTV HD
17:00
86
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quảng Nam
VTVCab 15
17:00
87
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Đông Á Thanh Hóa
Thethao TV
17:00
88
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
TP Hồ Chí Minh
VTV6, VTV5 TN, Thethaotintuc HD
17:00
90
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
SHB Đà Nẵng
ThethaoTV HD
17:00
91
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
BĐTV
Vòng 1 GĐ 2 VĐQG LS 2020

Thứ 6

09 Tháng 10, 2020

19:15
A1
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thethaotintuc HD
19:15
A2
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hoàng Anh Gia Lai
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 7

10 Tháng 10, 2020

17:00
B1
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
BĐTV, BĐTV HD
17:00
B2
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Nam Định
ThethaoTV, ThethaoTV HD
18:00
A3
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
VTV6, Thethaotintuc HD, OnSports - VTC3
19:15
A4
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
VTV5, BĐTV, BĐTV HD

Chủ Nhật

11 Tháng 10, 2020

17:00
B3
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Quảng Nam
BĐTV, BĐTV HD
Vòng 2 GĐ 2 VĐQG LS 2020

Thứ 4

14 Tháng 10, 2020

17:00
A6
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Sài Gòn
BĐTV, BĐTV HD
19:15
A5
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Viettel
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 5

15 Tháng 10, 2020

17:00
A7
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
VTV6, VTV5 TN, BĐTV
17:00
B4
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Quảng Nam
BĐTV HD
18:00
A8
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Than Quảng Ninh
VTV5, OnSports-VTV3
18:00
B6
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
SHB Đà Nẵng
ThethaoTV HD

Thứ 6

16 Tháng 10, 2020

17:00
B5
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An