Vô địch Quốc gia LS 2020

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 VĐQG 2020

Thứ 6

06 Tháng 03, 2020

17:00
1
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
Than Quảng Ninh
VTV5, VTV6, TheThaoTV
17:00
2
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
TP Hồ Chí Minh
BĐTV

Thứ 7

07 Tháng 03, 2020

19:00
3
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Dược Nam Hà Nam Định
VTV5, VTV6

Chủ Nhật

08 Tháng 03, 2020

15:00
4
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Viettel
BĐTV
17:00
6
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
SHB Đà Nẵng
ThethaoTintucHD
17:00
5
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
Hải Phòng
BĐTV
19:00
7
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
BĐTV
Vòng 2 VĐQG 2020

Thứ 6

13 Tháng 03, 2020

17:00
8
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Quảng Nam
BĐTV, BĐTV HD

Thứ 7

14 Tháng 03, 2020

17:00
9
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Becamex Bình Dương
VTV5, VTV6, BĐTV, BĐTV HD
18:00
10
SVĐ Thiên Trường
Dược Nam Hà Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
ThethaotintucHD

Chủ Nhật

15 Tháng 03, 2020

17:00
12
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
BĐTV, BĐTV HD
18:00
13
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
TheThaoTintucHD
19:00
14
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hoàng Anh Gia Lai
VTV5, VTV6, BĐTV HD
19:00
11
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
BĐTV
Vòng 3 VĐQG 2020

Tháng 03, 2020

Tháng 03, 2020

17:00
15
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
17:00
19
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Thanh Hóa
19:00
21
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Becamex Bình Dương
Vòng 4 VĐQG 2020

Tháng 04, 2020

19:00
22
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Than Quảng Ninh

Tháng 04, 2020

17:00
23
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
19:00
24
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn

Tháng 04, 2020

Vòng 5 VĐQG 2020

Tháng 04, 2020

Tháng 04, 2020

Tháng 04, 2020

17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
19:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Viettel
Vòng 6 VĐQG 2020

Tháng 04, 2020

Tháng 04, 2020

18:00
SVĐ Thiên Trường
Dược Nam Hà Nam Định
Hải Phòng
19:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tháng 04, 2020

17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hà Nội
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Thanh Hóa
Vòng 7 VĐQG 2020

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai

Tháng 05, 2020

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Viettel
19:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng
Vòng 8 VĐQG 2020

Tháng 05, 2020

Tháng 05, 2020

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
Vòng 9 VĐQG 2020

Tháng 05, 2020

18:00
SVĐ Thiên Trường
Dược Nam Hà Nam Định
Quảng Nam

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hà Nội
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hải Phòng

Tháng 05, 2020

Vòng 8 VĐQG 2020

Tháng 05, 2020

Tháng 05, 2020

19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hà Nội
Vòng 10 VĐQG 2020

Tháng 06, 2020

Tháng 06, 2020

Tháng 06, 2020

17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Thanh Hóa
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hải Phòng
Vòng 11 VĐQG 2020

Tháng 06, 2020

17:00
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai

Tháng 06, 2020

Tháng 06, 2020

17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
SHB Đà Nẵng
Vòng 12 VĐQG 2020

Tháng 06, 2020

Tháng 06, 2020

17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Sài Gòn
Vòng 13 VĐQG 2020

Tháng 07, 2020

Tháng 07, 2020

17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Viettel
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Thanh Hóa

Tháng 07, 2020

17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sông Lam Nghệ An
19:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Than Quảng Ninh