Vô địch Quốc gia 2020

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 VĐQG 2020

Tháng 02, 2020

Tháng 02, 2020

Tháng 02, 2020

17:00
5
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
Hải Phòng
18:00
6
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Sông Lam Nghệ An
Vòng 2 VĐQG 2020

Tháng 02, 2020

Tháng 02, 2020

17:00
9
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Sài Gòn
18:00
10
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
19:00
11
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hoàng Anh Gia Lai

Tháng 03, 2020

Vòng 3 VĐQG 2020

Tháng 03, 2020

17:00
15
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh

Tháng 03, 2020

Tháng 03, 2020

17:00
19
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Thanh Hóa
18:00
20
SVĐ Thiên Trường
Dược Nam Hà Nam Định
Viettel
19:00
21
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 4 VĐQG 2020

Tháng 03, 2020

Tháng 03, 2020

17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hải Phòng
17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Quảng Nam
19:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn

Tháng 03, 2020

Vòng 5 VĐQG 2020

Tháng 03, 2020

Tháng 03, 2020

17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
19:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Viettel
Vòng 6 VĐQG 2020

Tháng 04, 2020

17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Hà Nội
18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
18:00
SVĐ Thiên Trường
Dược Nam Hà Nam Định
Hải Phòng
19:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Thanh Hóa
Vòng 7 VĐQG 2020

Tháng 04, 2020

Tháng 04, 2020

17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Viettel
17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Sài Gòn
Vòng 8 VĐQG 2020

Thứ 7

11 Tháng 04, 2020

Chủ Nhật

12 Tháng 04, 2020

17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sông Lam Nghệ An
17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sài Gòn
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hà Nội
Vòng 9 VĐQG 2020

Tháng 04, 2020

17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hà Nội

Tháng 04, 2020

Tháng 04, 2020

19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Hải Phòng
Vòng 10 VĐQG 2020

Tháng 04, 2020

Tháng 04, 2020

Tháng 04, 2020

17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Thanh Hóa
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hải Phòng
Vòng 11 VĐQG 2020

Tháng 05, 2020

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
SHB Đà Nẵng

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai
19:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Vòng 12 VĐQG 2020

Tháng 05, 2020

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng

Tháng 05, 2020

19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Sài Gòn
Vòng 13 VĐQG 2020

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Sông Lam Nghệ An

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Viettel
19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Thanh Hóa

Tháng 05, 2020

Vòng 12 VĐQG 2020

Tháng 06, 2020

17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hà Nội