Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Tiền vệ 168 62 19/11/1996 1 0 0 2 0
Thủ môn 185 80 28-03-1986 0 0 0 4 0
Tiền vệ 167 66 26-02-1993 0 0 0 2 0
Tiền vệ 177 70 06-11-1990 0 0 0 1 0
Trung vệ 171 71 25-12-1984 2 1 0 3 0
Tiền vệ 174 74 31-01-1996 3 0 0 0 0
Tiền vệ 173 65 01-01-1987 0 0 0 1 0
Hậu vệ 178 74 19-09-1993 1 0 0 0 0
Tiền vệ 165 65 02-12-1993 1 0 0 4 0
Hậu vệ 178 65 27-03-1993 0 0 0 1 0
Thủ môn 182 76 06-05-1995 0 1 0 1 0
Hậu vệ 171 65 10-10-1988 0 0 0 0 0
Tiền vệ 165 64 26-11-1988 0 0 0 0 0
Tiền vệ 171 66 23/06/1998 0 0 0 3 0
Thủ môn 178 72 12-12-1987 0 0 0 0 0
Hậu vệ 175 75 16-04-1993 2 0 0 1 0
Tiền đạo 180 80 22-08-1992 1 0 0 0 0
Thủ môn 180 79 22-04-1985 0 0 0 3 0
Hậu vệ 172 63 27-01-1998 0 0 0 1 0
Hậu vệ 172 67 23-02-1997 0 0 0 2 0
Trung vệ 178 69 26-10-1987 0 0 0 2 0
Hậu vệ 178 82 29-03-1998 0 0 0 0 0
Tiền vệ 168 67 19-09-1989 0 0 0 8 1
Tiền đạo 180 79 07-01-1984 10 0 0 3 0
Tiền đạo 177 74 10-08-1988 0 0 0 0 0
Tiền vệ 168 63 20-11-1988 1 0 0 3 0
Tiền vệ 173 68 28-06-1986 1 0 0 1 0
Trung vệ 177 76 19-05-1990 0 0 0 1 0
Trung vệ 179 71 28-10-1987 1 0 0 5 0
Hậu vệ 169 66 16/02/1994 0 0 0 0 0
Thủ môn 180 76 10/10/1992 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 60 22-09-1988 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 59 15-06-1992 0 0 0 4 0
Tiền vệ 166 63 14-11-1996 0 0 0 0 0
Tiền vệ 172 65 01-07-1989 0 0 0 1 0
Hậu vệ 168 64 12-06-1990 1 0 0 4 1
Thủ môn 183 80 14-10-1990 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 68 14-04-1986 0 0 0 1 0
Tiền đạo 187 85 1992 11 0 0 3 0
Tiền vệ 170 64 20-09-1995 0 0 0 0 0
Tiền đạo 175 64 11-04-1997 8 0 0 9 0
Trung vệ 170 75 15-01-1985 0 0 0 3 0
Tiền vệ 173 63 10-05-1989 1 0 0 1 0
Hậu vệ 171 66 22/03/1998 0 0 0 1 0
Tiền vệ 165 62 26-12-1997 0 0 0 0 0
Hậu vệ 168 66 16-10-1992 1 0 0 0 0
Tiền vệ 165 60 10-9-1997 1 0 0 1 0
Tiền vệ 170 64 30-08-1996 1 0 0 1 0
Trung vệ 180 70 18-3-1998 0 0 0 0 0
Tiền đạo 174 63 16-04-1994 0 0 0 2 0
Thủ môn 181 69 12/01/1992 0 0 0 2 0
Hậu vệ 175 75 20-01-1999 0 0 0 1 0
Hậu vệ 177 72 17/10/1992 0 0 0 6 0
Tiền đạo 168 67 1988 6 0 0 1 0
Hậu vệ 170 67 1993 0 0 0 3 0
Trung vệ 179 73 01-01-1988 0 0 0 3 0
Hậu vệ 167 65 07/02/1997 1 0 0 2 0
Tiền vệ 170 70 12-03-1997 2 0 0 2 0
Tiền đạo 185 75 07-10-1987 0 0 0 0 0
Tiền vệ 168 63 24/05/1996 1 0 0 1 1
Tiền vệ 170 60 07-11-1993 0 0 0 0 0
Hậu vệ 175 65 19-03-1991 0 0 0 5 1
Hậu vệ 173 64 1994 0 0 0 5 0
Tiền vệ 171 67 07/01/1995 1 0 0 4 0
Hậu vệ 180 76 26-03-1990 0 0 0 4 0
Tiền đạo 177 71 09-08-1998 0 0 0 0 0
Hậu vệ 178 68 04/06/1999 2 0 0 1 0
Thủ môn 171 69 02-01-1995 0 0 0 0 0
Hậu vệ 175 72 19/04/2000 0 0 0 0 0
Tiền vệ 165 70 01-01-1991 0 0 0 3 0
Tiền đạo 175 73 11/03/1992 15 0 0 6 0
Tiền vệ 168 64 18/06/2000 3 0 0 2 0
Tiền vệ 168 63 20-12-2000 0 0 0 1 0
Tiền vệ 167 64 24-05-1995 0 0 0 0 0
Tiền đạo 176 70 11-02-1997 0 0 0 0 0
Hậu vệ 171 64 07-03-1997 0 0 0 1 1
Tiền vệ 174 69 28-04-1999 0 0 0 2 0
Tiền đạo 178 74 25/02/2001 0 0 0 8 0
175 73 1995 0 0 0 0 0
170 68 1991 0 0 0 2 0
Tiền vệ 170 65 09-11-1998 1 0 0 4 0
Tiền vệ 165 66 04-04-1997 0 0 0 0 0
Tiền đạo 178 72 19-04-1997 0 0 0 0 0
174 72 1991 1 0 0 1 0
Tiền vệ 166 67 16-01-1994 0 0 0 3 0
Trung vệ 175 70 06-10-1997 0 0 0 0 0
186 91 1986 0 0 0 0 0
Thủ môn 177 75 25-11-1997 0 0 0 0 0
Tiền đạo 176 70 10-07-1999 0 0 0 0 0
170 72 1997 0 0 0 0 0
Hậu vệ 175 75 15-02-2000 0 0 0 0 1
Tiền đạo 173 70 18/09/2000 2 0 0 4 0
Tiền vệ 169 63 26-05-1999 0 0 0 1 0
Hậu vệ 174 70 15-01-1996 1 0 0 0 0
Tiền vệ 165 64 19-10-1996 0 0 0 0 0
Tiền vệ 168 65 20-05-1996 0 0 0 2 0
180 70 1984 0 0 0 1 0
177 77 1990 2 0 0 0 0
Hậu vệ 170 76 09-02-2001 0 0 0 0 0
Tiền vệ 173 68 30-06-1999 1 0 0 3 0
Hậu vệ 168 65 25-10-2000 0 0 0 0 0
Tiền đạo 178 65 19-03-1993 2 0 0 1 0
Hậu vệ 180 65 19/07/1995 0 0 0 3 0
Tiền vệ 172 65 11-07-1998 3 0 0 2 0
Tiền vệ 178 73 01-03-2000 0 0 0 1 0
Tiền đạo 174 68 01-03-1994 0 0 0 0 0
Trợ lý HLV 0 0 0 1 0
Thủ môn 178 75 28-05-1997 0 0 0 0 0
Hậu vệ 174 69 13-04-1986 0 0 0 0 0
Trung vệ 172 69 21-02-1996 0 0 0 0 0
Hậu vệ 173 65 19-08-1999 0 0 0 1 0
Hậu vệ 182 76 02-09-2002 0 0 0 0 0
Tiền vệ 165 64 26-11-1988 1 0 0 3 0
Hậu vệ 172 60 23-03-2001 0 0 0 0 0
Tiền vệ 175 70 03-05-1999 1 0 0 0 0
Hậu vệ 172 76 01-07-1994 1 0 0 4 0
0 0 0 3 0
Trợ lý HLV 0 0 0 2 0

20-02-2016 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Cần Thơ
05-03-2016 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Cần Thơ
13-03-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Long An
10-04-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
17-04-2016 17:00
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Cần Thơ
23-04-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
01-05-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Quảng Nam
07-05-2016 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Cần Thơ
15-05-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Hà Nội
21-05-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
27-05-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An
19-06-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
SHB Đà Nẵng
25-06-2016 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
03-07-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
10-07-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
17-07-2016 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Cần Thơ
23-07-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
07-08-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Cần Thơ
17-08-2016 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Cần Thơ
21-08-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
28-08-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Hải Phòng
04-09-2016 17:00
SVĐ Long An
Long An
Cần Thơ
11-09-2016 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Cần Thơ
18-09-2016 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Becamex Bình Dương
30-07-2019 18:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Cần Thơ
13-08-2019 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Khánh Hòa
04-01-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Quảng Nam
10-01-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
17-01-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
21-01-2015 17:00
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Cần Thơ
25-01-2015 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Cần Thơ
01-02-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Becamex Bình Dương
07-02-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
15-02-2015 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Cần Thơ
12-04-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Long An
19-04-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
SHB Đà Nẵng
25-04-2015 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Cần Thơ
03-05-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
28-06-2015 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Cần Thơ
04-07-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Nai
11-07-2015 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
15-07-2015 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Cần Thơ
19-07-2015 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Hà Nội
23-07-2015 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Hải Phòng
01-08-2015 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Cần Thơ
09-08-2015 17:00
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Cần Thơ
16-08-2015 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Khánh Hòa
22-08-2015 16:30
SVĐ Long An
Long An
Cần Thơ
28-08-2015 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Cần Thơ
01-09-2015 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An
13-09-2015 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
20-09-2015 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Cần Thơ
15-03-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Cần Thơ
22-03-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Khánh Hòa
29-03-2014 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Cần Thơ
05-04-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Huế
12-04-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
19-04-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
26-04-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
03-05-2014 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
24-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
31-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
07-06-2014 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Cần Thơ
14-06-2014 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
TP Hồ Chí Minh
21-06-2014 15:30
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Cần Thơ
28-06-2014 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
09-03-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Quảng Nam
13-04-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
20-04-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
26-04-2013 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Cần Thơ
03-05-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
11-05-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Cần Thơ
18-05-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
TDC Bình Dương
25-05-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
15-06-2013 16:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
22-06-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
29-06-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
An Giang
06-07-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
31-12-2011 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
TP Hồ Chí Minh
07-01-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Cần Thơ
14-01-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
04-02-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
11-02-2012 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Cần Thơ
18-02-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
25-02-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
TDC Bình Dương
03-03-2012 17:00
SVĐ Long An
Long An
Cần Thơ
11-03-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
17-03-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Trẻ SHB Đà Nẵng
24-03-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
CLB Trẻ Bóng đá Hà Nội
07-04-2012 15:30
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Cần Thơ
14-04-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
28-04-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Cần Thơ
05-05-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Quảng Nam
12-05-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
19-05-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Nai
26-05-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
An Giang
21-07-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Long An
28-07-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
18-08-2012 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XSKT Lâm Đồng
07-04-2019 16:00
06
SVĐ Tự Do
Huế
Cần Thơ
KG: 3000 người
14-04-2019 17:00
12
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
KG: 1000 người
20-04-2019 17:00
14
SVĐ PVF
PVF-CAND
Cần Thơ
KG: 1500 người
27-04-2019 17:00
22
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 1000 người
06-05-2019 17:00
25
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
An Giang
KG: 800 người
11-05-2019 15:30
32
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Cần Thơ
KG: 1500 người
18-05-2019 17:00
40
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
KG: 700 người
26-05-2019 17:00
47
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Long An
KG: 800 người
02-06-2019 17:00
54
SVĐ Vinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Cần Thơ
KG: 800 người
12-06-2019 16:30
59
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Cần Thơ
KG: 1000 người
16-06-2019 17:00
66
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đồng Tháp
KG: 1000 người
06-07-2019 17:00
68
SVĐ Long An
Long An
Cần Thơ
KG: 1000 người
14-07-2019 17:00
77
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 1500 người
20-07-2019 17:00
84
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Trường Tươi Bình Phước
KG: 500 người
26-07-2019 15:30
85
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
KG: 2000 người
02-08-2019 16:00
91
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
KG: 2000 người
11-08-2019 17:00
102
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
KG: 1000 người
17-08-2019 15:30
104
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Cần Thơ
KG: 3000 người
25-08-2019 16:00
113
SVĐ Quy Nhơn
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
Cần Thơ
KG: 4000 người
31-08-2019 17:00
118
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Huế
KG: 300 người
15-09-2019 15:30
125
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng Ninh Bình
Cần Thơ
22-09-2019 15:30
130
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
PVF-CAND
KG: 1200 người
03-06-2017 17:30
SVĐ Long An
Long An
Cần Thơ
16-06-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Quảng Nam
20-06-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Cần Thơ
10-06-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Cần Thơ
20-06-2015 16:00
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Cần Thơ
30-03-2019 16:00
8
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Cần Thơ
KG: 500 người
08-03-2014 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
An Giang
17-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Hải Phòng
16-03-2013 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Cần Thơ
18-12-2011 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
25-12-2011 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
05-06-2020 15:30
1
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
KG: 800 người
13-06-2020 17:00
11
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Khánh Hòa
KG: 2000 người
19-06-2020 17:00
17
SVĐ PVF
PVF-CAND
Cần Thơ
24-06-2020 17:00
21
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
MerryLand Quy Nhơn Bình Định
KG: 1000 người
29-06-2020 17:00
25
SVĐ Tự Do
Huế
Cần Thơ
KG: 1500 người
07-07-2020 17:00
36
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đắk Lắk
KG: 2000 người
13-07-2020 16:00
41
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
KG: 1500 người
17-07-2020 17:00
44
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Cần Thơ
KG: 5500 người
24-07-2020 17:00
51
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Long An
KG: 1000 người
25-09-2020 15:30
60
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Cần Thơ
KG: 200 người
30-09-2020 15:30
64
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
An Giang
KG: 1500 người
09-10-2020 16:00
B2
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
Cần Thơ
KG: 2000 người
13-10-2020 17:00
B6
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Huế
KG: 500 người
21-10-2020 15:30
B9
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Cần Thơ
KG: 1500 người
25-10-2020 15:30
B11
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Long An
KG: 1500 người
30-10-2020 15:30
B14
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Cần Thơ
KG: 1500 người
31-05-2020 17:00
17
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Trường Tươi Bình Phước
KG: 1500 người
11-09-2020 19:15
22
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Cần Thơ
11-03-2018 17:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Cần Thơ
KG: 22000 người
17-03-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Hà Nội
KG: 8000 người
22-03-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Becamex Bình Dương
KG: 3000 người
01-04-2018 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Cần Thơ
KG: 8000 người
15-04-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An
KG: 6000 người
20-04-2018 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Cần Thơ
KG: 8000 người
06-05-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
KG: 3000 người
19-05-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 12000 người
25-05-2018 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Cần Thơ
KG: 2.000 người
29-05-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
SHB Đà Nẵng
KG: 4.500 người
03-06-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Cần Thơ
08-06-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
TP Hồ Chí Minh
KG: 3200 người
12-06-2018 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Cần Thơ
KG: 5000 người
16-06-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
KG: 3000 người
23-06-2018 17:00
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Cần Thơ
KG: 3000 người
27-06-2018 18:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Cần Thơ
KG: 2000 người
01-07-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Khánh Hòa
KG: 2100 người
08-07-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
KG: 3000 người
14-07-2018 17:00
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Cần Thơ
KG: 4000 người
20-07-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
KG: 1500 người
09-09-2018 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Cần Thơ
KG: 4000 người
15-09-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Quảng Nam
KG: 4500 người
19-09-2018 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Cần Thơ
KG: 3000 người
28-09-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Hải Phòng
KG: 2000 người
02-10-2018 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Cần Thơ
KG: 5000 người
08-10-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Thép Xanh Nam Định
KG: 11000 người
07-01-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Long An
14-01-2017 16:30
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Cần Thơ
18-01-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Becamex Bình Dương
22-01-2017 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Cần Thơ
12-02-2017 17:00
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Cần Thơ
18-02-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Sài Gòn
25-02-2017 17:30
SVĐ Thống Nhất