Name Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Vị trí Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
185 80 Thủ môn 28-03-1986 0 0 0 4 0
167 60 Tiền vệ 18-06-2000 3 0 0 2 0
175 73 1995 0 0 0 0 0
178 74 Tiền đạo 25-02-2001 0 0 0 8 0
174 65 Tiền vệ 28-04-1999 0 0 0 2 0
171 64 Hậu vệ 07-03-1997 0 0 0 0 1
177 70 Tiền đạo 01-12-1997 0 0 0 0 0
167 68 Tiền vệ 20-12-2000 0 0 0 1 0
170 79 Tiền đạo 11-03-1992 5 0 0 1 0
170 65 Tiền vệ 09-11-1998 1 0 0 4 0
168 66 Hậu vệ 1991 0 0 0 2 0
173 64 Hậu vệ 1994 0 0 0 5 0
172 69 Trung vệ 19-03-1991 0 0 0 2 1
165 61 Tiền vệ 24-05-1996 1 0 0 1 1
179 73 Trung vệ 01-01-1988 0 0 0 3 0
170 67 Hậu vệ 1993 0 0 0 3 0
168 67 Tiền đạo 1988 6 0 0 1 0
170 68 1991 0 0 0 2 0
165 66 Tiền vệ 04-04-1997 0 0 0 0 0
180 75 Thủ môn 12-01-1992 0 0 0 1 0
180 70 1984 0 0 0 1 0
178 73 Tiền vệ 01-03-2000 0 0 0 1 0
172 64 Tiền vệ 11-07-1998 3 0 0 2 0
180 63 Hậu vệ 19-07-1995 0 0 0 3 0
178 65 Tiền đạo 19-03-1993 1 0 0 0 0
168 65 Tiền vệ 25-10-2000 0 0 0 0 0
177 77 1990 2 0 0 0 0
171 63 Tiền vệ 26-05-1999 0 0 0 1 0
178 72 Tiền đạo 19-04-1997 0 0 0 0 0
170 72 1997 0 0 0 0 0
177 68 1999 0 0 0 0 0
178 70 Thủ môn 25-11-1997 0 0 0 0 0
186 91 1986 0 0 0 0 0
175 70 Trung vệ 06-10-1997 0 0 0 0 0
166 67 Tiền vệ 16-01-1994 0 0 0 3 0
174 72 1991 1 0 0 1 0
177 69 Hậu vệ 17-10-1992 0 0 0 6 0
180 70 Trung vệ 18-3-1998 0 0 0 0 0
167 67 Tiền vệ 26-02-1993 0 0 0 2 0
172 63 Hậu vệ 27-01-1998 0 0 0 1 0
177 74 Tiền đạo 10-08-1988 0 0 0 0 0
180 79 Tiền đạo 07-01-1984 10 0 0 3 0
168 67 Tiền vệ 19-09-1989 0 0 0 8 1
177 74 Trung vệ 29-03-1998 0 0 0 0 0
178 69 Trung vệ 26-10-1987 0 0 0 2 0
172 65 Hậu vệ 23-02-1997 0 0 0 2 0
180 79 Thủ môn 22-04-1985 0 0 0 3 0
173 68 Tiền vệ 28-06-1986 1 0 0 1 0
175 75 Hậu vệ 16-04-1993 2 0 0 1 0
178 72 Thủ môn 12-12-1987 0 0 0 0 0
171 65 Hậu vệ 10-10-1988 0 0 0 0 0
165 64 Tiền vệ 02-12-1993 1 0 0 2 0
180 7074 Trung vệ 19-09-1993 1 0 0 0 0
173 68 Tiền vệ 31-01-1996 2 0 0 0 0
171 71 Trung vệ 25-12-1984 2 0 0 3 0
168 63 Tiền vệ 20-11-1988 1 0 0 3 0
177 76 Trung vệ 19-05-1990 0 0 0 1 0
165 60 Tiền vệ 10-9-1997 1 0 0 1 0
170 68 Tiền vệ 14-04-1986 0 0 0 1 0
168 63 Hậu vệ 16-10-1992 1 0 0 0 0
173 63 Tiền vệ 10-05-1989 1 0 0 1 0
170 75 Trung vệ 15-01-1985 0 0 0 3 0
173 63 Tiền vệ 11-04-1997 4 0 0 6 0
170 66 Tiền vệ 20-09-1995 0 0 0 0 0
187 85 Tiền đạo 1992 11 0 0 3 0
183 80 Thủ môn 14-10-1990 0 0 0 0 0
179 71 Trung vệ 28-10-1987 1 0 0 5 0
168 63 Tiền vệ 12-06-1990 1 0 0 4 1
171 65 Tiền vệ 01-07-1989 0 0 0 1 0
168 61 Hậu vệ 14-11-1996 0 0 0 0 0
170 59 Tiền vệ 15-06-1992 0 0 0 4 0
170 60 Tiền vệ 22-09-1988 0 0 0 0 0
179 76 Thủ môn 10-10-1992 0 0 0 0 0
168 66 Tiền vệ 16-02-1994 0 0 0 0 0
Huấn luyện viên 0 0 0 1 0

20-02-2016 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
XSKT Cần Thơ
05-03-2016 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
XSKT Cần Thơ
13-03-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An
10-04-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đồng Tháp
17-04-2016 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
XSKT Cần Thơ
23-04-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
01-05-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
07-05-2016 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
XSKT Cần Thơ
15-05-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hà Nội
21-05-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XSKT Cần Thơ
27-05-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An
19-06-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
SHB Đà Nẵng
25-06-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
XSKT Cần Thơ
03-07-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hoàng Anh Gia Lai
10-07-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XSKT Cần Thơ
17-07-2016 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
XSKT Cần Thơ
23-07-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sài Gòn
07-08-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
17-08-2016 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
XSKT Cần Thơ
21-08-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Than Quảng Ninh
28-08-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hải Phòng
04-09-2016 17:00
SVĐ Long An
Long An
XSKT Cần Thơ
18-09-2016 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Becamex Bình Dương
30-07-2019 18:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
XSKT Cần Thơ
13-08-2019 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
S. Khánh Hòa BVN
04-01-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
10-01-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XSKT Cần Thơ
17-01-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Than Quảng Ninh
25-01-2015 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
XSKT Cần Thơ
01-02-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Becamex Bình Dương
07-02-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hoàng Anh Gia Lai
15-02-2015 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
XSKT Cần Thơ
12-04-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An
19-04-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
SHB Đà Nẵng
03-05-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
28-06-2015 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
XSKT Cần Thơ
04-07-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
CLB Đồng Nai
11-07-2015 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XSKT Cần Thơ
15-07-2015 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
XSKT Cần Thơ
19-07-2015 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hà Nội
23-07-2015 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hải Phòng
01-08-2015 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
XSKT Cần Thơ
09-08-2015 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
XSKT Cần Thơ
16-08-2015 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
S. Khánh Hòa BVN
22-08-2015 16:30
SVĐ Long An
Long An
XSKT Cần Thơ
28-08-2015 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
XSKT Cần Thơ
01-09-2015 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An
13-09-2015 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đồng Tháp
20-09-2015 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
15-03-2014 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XSKT Cần Thơ
22-03-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
S. Khánh Hòa BVN
29-03-2014 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XSKT Cần Thơ
05-04-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bóng đá Huế
12-04-2014 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
XSKT Cần Thơ
19-04-2014 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XSKT Cần Thơ
26-04-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sài Gòn
03-05-2014 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
XSKT Cần Thơ
24-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đồng Tháp
31-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
07-06-2014 15:30
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
XSKT Cần Thơ
14-06-2014 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
TP Hồ Chí Minh
21-06-2014 15:30
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
XSKT Cần Thơ
28-06-2014 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đắk Lắk
09-03-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
05-04-2013 15:30
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
XSKT Cần Thơ
13-04-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sài Gòn
20-04-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XSKT Cần Thơ
26-04-2013 15:30
SVĐ An Giang
An Giang
XSKT Cần Thơ
03-05-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Than Quảng Ninh
11-05-2013 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
18-05-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
TDC Bình Dương
25-05-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Topenland Bình Định
15-06-2013 16:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
XSKT Cần Thơ
22-06-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đồng Tháp
29-06-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
An Giang
06-07-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XSKT Cần Thơ
31-12-2011 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
TP Hồ Chí Minh
07-01-2012 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
14-01-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Than Quảng Ninh
04-02-2012 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
XSKT Cần Thơ
11-02-2012 15:30
SVĐ An Giang
An Giang
XSKT Cần Thơ
18-02-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Topenland Bình Định
25-02-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
TDC Bình Dương
03-03-2012 17:00
SVĐ Long An
Long An
XSKT Cần Thơ
11-03-2012 16:30
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
XSKT Cần Thơ
17-03-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Trẻ SHB Đà Nẵng
14-04-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
28-04-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XSKT Cần Thơ
05-05-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
12-05-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XSKT Cần Thơ
19-05-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
CLB Đồng Nai
26-05-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
An Giang
02-06-2012 16:00
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
XSKT Cần Thơ
21-07-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An
28-07-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sài Gòn
18-08-2012 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
XSKT Lâm Đồng
07-04-2019 16:00
06
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
XSKT Cần Thơ
14-04-2019 17:00
12
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Topenland Bình Định
20-04-2019 17:00
14
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
XSKT Cần Thơ
27-04-2019 17:00
22
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Phù Đổng
06-05-2019 17:00
25
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
An Giang
11-05-2019 15:30
32
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XSKT Cần Thơ
18-05-2019 17:00
40
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
XM Fico – YTL Tây Ninh
26-05-2019 17:00
47
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An
12-06-2019 16:30
59
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XSKT Cần Thơ
16-06-2019 17:00
66
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đồng Tháp
06-07-2019 17:00
68
SVĐ Long An
Long An
XSKT Cần Thơ
14-07-2019 17:00
77
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
20-07-2019 17:00
84
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bình Phước
26-07-2019 15:30
85
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XSKT Cần Thơ
02-08-2019 16:00
91
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
XSKT Cần Thơ
11-08-2019 17:00
102
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đắk Lắk
17-08-2019 15:30
104
SVĐ An Giang
An Giang
XSKT Cần Thơ
25-08-2019 16:00
113
SVĐ Quy Nhơn
Topenland Bình Định
XSKT Cần Thơ
31-08-2019 17:00
118
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bóng đá Huế
15-09-2019 15:30
125
SVĐ Thanh Trì
Phù Đổng
XSKT Cần Thơ
22-09-2019 15:30
130
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Phố Hiến
03-06-2017 17:30
SVĐ Long An
Long An
XSKT Cần Thơ
16-06-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
20-06-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
10-06-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
XSKT Cần Thơ
30-03-2019 16:00
8
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XSKT Cần Thơ
08-03-2014 15:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
An Giang
17-05-2014 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hải Phòng
16-03-2013 15:30
SVĐ An Giang
An Giang
XSKT Cần Thơ
18-12-2011 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Than Quảng Ninh
25-12-2011 16:30
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
05-06-2020 15:30
1
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XSKT Cần Thơ
13-06-2020 17:00
11
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
S. Khánh Hòa BVN
19-06-2020 17:00
17
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
XSKT Cần Thơ
24-06-2020 17:00
21
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Topenland Bình Định
29-06-2020 17:00
25
SVĐ Tự Do
Bóng đá Huế
XSKT Cần Thơ
07-07-2020 17:00
36
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đắk Lắk
13-07-2020 16:00
41
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
XSKT Cần Thơ
17-07-2020 17:00
44
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
XSKT Cần Thơ
24-07-2020 17:00
51
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An
25-09-2020 15:30
60
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XSKT Cần Thơ
30-09-2020 15:30
64
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
An Giang
09-10-2020 16:00
B2
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
XSKT Cần Thơ
13-10-2020 17:00
B6
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bóng đá Huế
21-10-2020 15:30
B9
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
XSKT Cần Thơ
25-10-2020 15:30
B11
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An
30-10-2020 15:30
B14
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XSKT Cần Thơ
31-05-2020 17:00
17
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bình Phước
11-09-2020 19:15
22
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
XSKT Cần Thơ
11-03-2018 17:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
XSKT Cần Thơ
17-03-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hà Nội
22-03-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Becamex Bình Dương
01-04-2018 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
XSKT Cần Thơ
15-04-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An
20-04-2018 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
XSKT Cần Thơ
06-05-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Than Quảng Ninh
19-05-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hoàng Anh Gia Lai
25-05-2018 18:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
XSKT Cần Thơ
29-05-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
SHB Đà Nẵng
03-06-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
08-06-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
TP Hồ Chí Minh
12-06-2018 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
XSKT Cần Thơ
16-06-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
27-06-2018 18:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XSKT Cần Thơ
01-07-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
S. Khánh Hòa BVN
08-07-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XSKT Cần Thơ
14-07-2018 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
XSKT Cần Thơ
20-07-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sài Gòn
09-09-2018 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
XSKT Cần Thơ
15-09-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
19-09-2018 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
XSKT Cần Thơ
28-09-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hải Phòng
02-10-2018 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
XSKT Cần Thơ
08-10-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Nam Định
07-01-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An
18-01-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Becamex Bình Dương
22-01-2017 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
XSKT Cần Thơ
12-02-2017 17:00
SVĐ Pleiku
Hoàng Anh Gia Lai
XSKT Cần Thơ
18-02-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sài Gòn
25-02-2017 17:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
XSKT Cần Thơ
03-03-2017 16:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
XSKT Cần Thơ
17-03-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
XSKT Cần Thơ
23-03-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Than Quảng Ninh
15-04-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
SHB Đà Nẵng
09-06-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hà Nội
02-07-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hải Phòng
09-09-2017 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
XSKT Cần Thơ
16-09-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
TP Hồ Chí Minh
24-09-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đông Á Thanh Hóa
01-10-2017 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XSKT Cần Thơ
15-10-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Quảng Nam
29-10-2017 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
XSKT Cần Thơ
05-11-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
S. Khánh Hòa BVN
19-11-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An
25-11-2017 17:00
SVĐ Long An
Long An
XSKT Cần Thơ
08-04-2018 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
XSKT Cần Thơ
24-06-2018 18:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
XSKT Cần Thơ
28-06-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Hoàng Anh Gia Lai
22-10-2018 18:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
XSKT Cần Thơ
29-04-2018 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
XSKT Cần Thơ

SVĐ Cần Thơ

  • Địa chỉ: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Sức chứa: 30.000 người

  • CLB Bóng đá Cần Thơ được thành lập vào năm 2004 trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Đến năm 2010 chuyển giao chủ sở hữu sang Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XSKT Cần Thơ quản lý.
  • Mùa giải 2014, Đội bóng đá XSKT Cần Thơ thi đấu với đội An Giang trong trận Play off và giành quyền tham dự Giải VĐQG 2015.
  • Mùa giải V.League 2015: xếp hạng 11/14
  • Mùa giải V.League 2016: xếp hạng 11/14
  • Mùa giải V.League 2017: xếp hạng 13/14.
  • Mùa giải 2018: Xếp thứ 14, xuống hạng thi đấu Giải HNQG 2019
  • Mùa giải 2019: Xếp thứ 10 Giải HNQG 2019